Išči

Želim analizo skladnosti poslovanja podjetij - 001MMP

Izvajalca analize "Skladnost poslovanja podjetij" - Partnerja Mreže Modro Poslovanje:

Storitev: Analiza dejanskega stanja v Vašem podjetju z vidika uvedenih računovodskih pravil in notranjih kontrol za zagotovitev pravilnosti obračunavanja in plačevanja javnih dajatev. 

1. MODRO JUTRO d.o.o.  - Partnerica mmreže modro poslovanje - Izvajalka storitve računovodenja za podjetja.
2. TAXIN d.o.o., Partnerica mreže modro poslovanje - Svetovalka na področju davčnega in poslovnega svetovanja 

Postopek nakupa "Analize skladnosti poslovanja". Koraki:

1. Naročite "Analiza skladnosti poslovanja" (izpolnite obrazec spodaj).
2. Po prejetih podatkih za Analizo, Vam pošljemo Ponudbo za izdelavo Analize ter dodatni vprašalnik, ki ga boste izpolnili.  
3. Analiza je plačljiva in se izvede izključno v primeru sprejete Ponudbe za izdelavo anallze.

Kako naročim ANALIZO SKLADNOSTI POSLOVANJA?

Po izpolnitvi obrazca (spodaj), boste prejeli E-obvestilo s Ponudbo za izdelavo analize in nadaljnimi navodili!

Obrazec za pošiljanje povpraševanja za storitev ANALIZA SKLADNOSTI POSLOVANJA vašega podjetja.

A webform by Podio - click here to get yours

Katera področja poslovanja Vašega podjetja, bomo preverili v Analizi skladnosti poslovanja podjetij?

1. Vse elemente oz. področja, kot jih določa Pravilnik o računovodstvu, kot ga predvideva Zakon o gospodarskih družbah,

2. Ključne notranje kontrole, ki so pomembe za zakonito plačevanje javnih dajatev, s poudarkom na prispevih (plače) , davek od dohodka pravnih oseb in dohodnino ter delno DDV-ja.

3.  Druga področja, ki so pomembna za pravno-varno poslovanje Vašega podjetja (Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu pri delu ipd.). 

Kako lahko naročim "analizo skladnosti poslovanja" - postopek?

Analizo skladnosti poslovanja izvede Partner Mreže modro poslovanje na podlagi prejetega povpraševanja (obrazec levo). Po prejemu povpraševanja Vam Partner Mreže Modro Poslovanje pošlje Ponudbo za izvedbo analize. V kolikor ponudbo sprejmete, se analiza izvede. Analiza je dobra podlaga tudi za izdelavo ponudbe za storitev računovodenja izvajalcev računovodskih storitev. Ob analizi Vam pošljemo tudi ponudbo za paket storitve "Izvajanje storitev računovodenja v Mreži Modro Poslovanje", v kolikor lahko Partner MMP zadovovolji vaše zahteve iz povpraševnja. 

V vsakem primeru stranka prejme ANALIZO, ki pa je plačljiva. V primeru sklenitve pogodbe "Izvajanje storitev računovodenja v Mreži Modro Poslovanje", vam Partner Mreže Modro Poslovanje, zaračunani znesek za analizo vrne v obliki izdanega dobropisa.

ANALIZO lahko uporabite tudi za "povpraševanje" pri drugih ponudnikih računovodskih storitev. 

MODRO JUTRO d.o.o. - ACCOUNTING

Kontakti - Contacts:
Modro jutro d.o.o., Trdinova 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, EU
Direkotr: Nikoleta Šuštarič
T: +386 7 33 80 292
E: info@modro-jutro.si

Pravno obvestilo- LEGAL INFO v zvezi s paketom storitve "001MMP":

Modro jutro d.o.o. in TAXIN d.o.o. prejete podatke od stranke uporabi izključno za izdelavo ponudbe za analizo skladnosti poslovanja podjetja z zakonodajo, ki določa računovodsko poročanje in davčno zakonodajo (v nadaljevanju ANALIZA).

Analiza je plačljiva. V kolikor stranka, ki je poslala povpraševanje, ponudbe za ANALIZO ne sprejme (in ne plača predlačila za analizo), MODRO JUTRO in/ali TAXIN nista dolžno izvesti analize. V kolikor stranka sklene ponudbo za izvajanje storitve računovodenja v Mreži Modro Poslovanje (Paket 003MMP), se za izdani račun za ANALIZO, izda dobropis.