Išči

Sodna praksa Sodišča EU, lastni članki, spremembe davčne zakonodaje....

Izbrani prispeveki - novice o davkih pri nas in v EU - NEWS about TAXES

V družbi TAXIN d.o.o. (mag. Franc Derganc), partnerici Mreže Modro Poslovanje preučujemo davčno-pravna in druga poslovno-pravna vprašanja na podlagi študija sodne prakse Sodišča EU in slovenskih sodišč, preučevati moramo pravne predpise EU in domače pravne predpise ter spremljamo "potrebe" strank - podjetij, ki delujejo v Republiki Sloveniji ter na t.i. mednarodnih trgih. 


Mreža modro poslovanje, na dnevnem nivoju, spremlja spremembe iz spodaj navedenih baz podatkov.

   The partners (TAXIN d.o.o.) of the Wisdom Business Network study tax, legal and other business-legal issues based on the study of the case law of the Court of Justice of the EU and Slovenian courts, they must study EU legal regulations and domestic legal regulations, and they must monitor the needs of customers - companies that operate in the Republic of Slovenia and operate also on the so-called international markets.

The Wisdom business network monitors changes from the databases listed below on a daily basis.


 

CELEX:32024R0568R(01): Corrigendum to Regulation (EU) 2024/568 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fees and charges payable to the European Medicines Agency, amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2022/123 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EU) No 658/2014 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 297/95 (OJ L, 2024/568, 14.2.2024)

April 23, 2024 0 Comments

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret in drobno rezanega tobaka

Zaradi navedenega osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, evidentirajo količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter obračunajo razliko trošarine. Podatke o zalogi drobno rezanega tobaka in cigaret predložijo na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju Obračun TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 25. 4. 2024 zvišale cene cigaret in drobno rezanega tobaka navedenega v Obračunu TRO-RAZ, z dne 24. 4. 2024, ki se nahaja v prilogi tega obvestila. Razpredelnici s staro in novo DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) in drobno rezanega tobaka (Seznam drobnoprodajnih cen drobno rezanega tobaka) se nahajata na spletni strani FURS.Glede na navedeno, morajo zavezanci evidentirati količino omenjenih cigaret in drobno rezanega tobaka, ki jo imajo na zalogi, na Obračunu TRO-RAZ na dan 24. 4. 2024. Ustrezno izpolnjen Obračun TRO-RAZ, z dne 24. 4. 2024, se pristojnemu finančnemu uradu predloži do 9. 5. 2024. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 23. 6. 2024. Ker je to nedelja, se rok za navedeno plačilo obračuna v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek, 24. 6. 2024. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 29009).Obračun TRO-RAZ se predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop...
April 22, 2024 0 Comments

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret in drobno rezanega tobaka

Zaradi navedenega osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, evidentirajo količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter obračunajo razliko trošarine. Podatke o zalogi drobno rezanega tobaka in cigaret predložijo na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju Obračun TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 25. 4. 2024 zvišale cene cigaret in drobno rezanega tobaka navedenega v Obračunu TRO-RAZ, z dne 24. 4. 2024, ki se nahaja v prilogi tega obvestila. Razpredelnici s staro in novo DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) in drobno rezanega tobaka (Seznam drobnoprodajnih cen drobno rezanega tobaka) se nahajata na spletni strani FURS.Glede na navedeno, morajo zavezanci evidentirati količino omenjenih cigaret in drobno rezanega tobaka, ki jo imajo na zalogi, na Obračunu TRO-RAZ na dan 24. 4. 2024. Ustrezno izpolnjen Obračun TRO-RAZ, z dne 24. 4. 2024, se pristojnemu finančnemu uradu predloži do 9. 5. 2024. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 23. 6. 2024. Ker je to nedelja, se rok za navedeno plačilo obračuna v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek, 24. 6. 2024. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 29009).Obračun TRO-RAZ se predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop...
April 22, 2024 0 Comments

Joker out prvi uporabili novo možnost začasnega uvoza

Z možnostjo elektronske izdaje oz. overitve digitalnih ATA zvezkov dodatno omogočamo poenostavitev in digitalizacijo carinskih formalnosti povezanih z začasnim uvozom oz. izvozom blaga, ki je po mednarodni konvenciji ATA oproščeno vseh uvoznih dajatev. 

April 22, 2024 0 Comments

Joker out prvi uporabili novo možnost začasnega uvoza

Z možnostjo elektronske izdaje oz. overitve digitalnih ATA zvezkov dodatno omogočamo poenostavitev in digitalizacijo carinskih formalnosti povezanih z začasnim uvozom oz. izvozom blaga, ki je po mednarodni konvenciji ATA oproščeno vseh uvoznih dajatev. 

April 22, 2024 0 Comments

Moteno delovanje storitev sistema eDavki, 23. 4. 2024

​V torek, 23. 4. 2024, bo 17.00 do 19.00 bo moteno delovanje storitev sistema eDavki zaradi vzdrževalnih del na zalednem sistemu. 

Onemogočena bo oddaja naslednjih vlog:
- iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD,
- iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja,
- NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,
- NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,
- pristopnice za eVročanje,
- izračun obresti po samoprijavi.

Na oddane dokumente v eDavkih bo odgovor prejet v torek, 23. 4. 2024, predvidoma po 19. uri.

Hkrati obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:
- eKartica Kartica zavezanca,
- eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),
- eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).
 

 

April 22, 2024 0 Comments

Moteno delovanje storitev sistema eDavki, 23. 4. 2024

​V torek, 23. 4. 2024, bo 17.00 do 19.00 bo moteno delovanje storitev sistema eDavki zaradi vzdrževalnih del na zalednem sistemu. 

Onemogočena bo oddaja naslednjih vlog:
- iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD,
- iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja,
- NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,
- NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,
- pristopnice za eVročanje,
- izračun obresti po samoprijavi.

Na oddane dokumente v eDavkih bo odgovor prejet v torek, 23. 4. 2024, predvidoma po 19. uri.

Hkrati obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:
- eKartica Kartica zavezanca,
- eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),
- eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).
 

 

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62024CN0085: Case C-85/24, BAWAG: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 2 February 2024 – Verein für Konsumenteninformation v BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62023TA0164: Case T-164/23: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – Drinks Prod v EUIPO – Wolff and Illg (IGISAN)

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62020TA0364: Case T-364/20: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – Denmark v Commission

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62023TA0098: Case T-98/23: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – Atomico Investment v EUIPO – Gomes Tominaga (atomic fund)

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62021TA0647: Joined Cases T-647/21 and T-99/22: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – Sber v ECB

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62022TA0442: Case T-442/22: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – PU v European Public Prosecutor’s Office

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62024CN0021: Case C-21/24: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Zaragoza (Spain) lodged on 12 January 2024 – CP v Nissan Iberia S.A.

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62021TA0667: Case T-667/21: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – BAWAG PSK v ECB

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62022TA0318: Case T-318/22: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – Passalacqua v Commission

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62023TB0102: Case T-102/23 R: Order of the President of the General Court of 27 February 2024 – SBK Art v Council

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62023TA0184: Case T-184/23: Judgment of the General Court of 28 February 2024 – Puma v EUIPO – Société d’équipements de boulangerie pâtisserie (BERTRAND PUMA La griffe boulangère)

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62023CA0013: Case C-13/23, cdVet Naturprodukte: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 29 February 2024 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Osnabrück – Germany) – cdVet Naturprodukte GmbH v Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

April 22, 2024 0 Comments

CELEX:62023CA0011: Case C-11/23, Eventmedia Soluciones: Judgment of the Court (Third Chamber) of 29 February 2024 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca – Spain) – Eventmedia Soluciones SL v Air Europa Líneas Aéreas SAU

April 22, 2024 0 Comments
RSS
1345678910Last