PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pregled STRANI

Pregled internetne strani MODRO POSLOVANJE

sreda, 24. november 2021 | 0 | Št. ogledov 8 Kategorije: Sodna praksa TAGS: Čeprav iz zaprosila za izterjavo izhaja podatek o vročitvi izvršilnega naslova v državi članici prosilki, Nemčiji, v upravnem spisu ni podatka oziroma dokazila o vročitvi izvršilnega naslova, niti podatka o jeziku, v katerem je bil slednji vročen, niti ni bil priložen izvršilni naslov, zato je sodišče presodilo, da podatki spisa ne zadoščajo za pravilno in skladno z določbami ZDavP-2 izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe.

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

soap2day