PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pregled STRANI

Pregled internetne strani MODRO POSLOVANJE

sreda, 24. november 2021 | 0 | Št. ogledov 10 Kategorije: Sodna praksa TAGS: Ker tožeča stranka kot dolžnikov dolžnik ni ravnala v skladu s sklepom o izvršbi, s katerim je bila zarubljena dolžnikova terjatev do njega kot dolžnikovega dolžnika, je prvostopenjski organ pravilno postopal po 175. členu ZDavP-2 in izdal odločbo, s katero je dolžnikovemu dolžniku naložil, da plača znesek, enak znesku zarubljene terjatve, ki bi jo moral po sklepu o izvršbi plačati na predpisane račune.

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

soap2day