PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pregled STRANI

Pregled internetne strani MODRO POSLOVANJE

torek, 05. oktober 2021 | 0 | Št. ogledov 18 Kategorije: Sodna praksa TAGS: Na podlagi 2. alineje tretjega odstavka 74.b člena ZDDV-1 se šteje, da je zahtevek za dodatne informacije vročen na dan, ko davčni organ od prejemnika prejme potrdilo o prejemu elektronskega sporočila, vendar najkasneje 15. dan od dneva, ko je bil odposlan. Iz obvestila ciljnega strežnika o dostavi nesporno izhaja, da je naslovnik dopis prebral istega dne in sicer 9. 3. 2018 ob 9:32 in je bil s tem poziv za dopolnitev obravnavane vloge tožniku nesporno vročen v skladu z ZDDV-1.

Priloge

Comments are only visible to subscribers.