Išči

Drugo mnenje v Davčnih zadevah

KAJ?   -   Kaj razumemo pod pojmom "DRUGO MNENJE V "DAVČNIH ZADEVAH"?

Svetovalci Mreže Modro Poslovanje izvajajo ekspertize na področjih (davki, korporacijska zakonodaja itd.), kot so prikazane na spletni strani.

Davčna zadeva je vsaka zadeva oz. vsak posel, ki ima za posledico lahko tudi izvajanje določenih davčnih opravil oz. plačil javnih dajatev (vse štiri sklope javnih dajatev, kot jih določa Ustava RS).

Drugo mnenje je storitev davčnega in poslovnega svetovanja, ki je namenjena:

  1. stranki in drugi osebi, ki svetuje stranki s katerim lahko preverite pravilnost podanih pritožbenih pravnih sredstev v postopkih davčnega nadzora. 
  2. preveritvi ustreznosti izdelanega davčnega plana v zvezi z določenimi poslovnimi dogodki (npr. preveritev mnenja o utreznosti postopkov delitve, združitve z vidika javnih dajatev ipd.).

ZA KOGA?   -   Kdo lahko uporabi "DRUGO MNENJE V DAVČNIH ZADEVAH"?

Izdelki storitve "DRUGO MNENJE V DAVČNIH ZADEVAH" v postopkih davčnih nadzorov.

A. Stranka je podjetnik, ki želi preveriti ali so njegova pravna sredstva v postopkih nadzora (pred vložitvijo) ustrezno sestavljena oz. želi preveriti ali ima pogodba o poslovnem dogodku (npr. nakup avta, hiše oz. drugega sredstva itd.) pravne posledice na davčnem področju, ki jih morebiti ne pozna.

B. Stranka je POOBLAŠČENEC ali STROKOVNI POMOČNIK STRANKE (lahko kolega davčni svetovalec preveri svojo "tezo" pri svojem kolegu-izvedencu za določeno vprašanje), ki želijo preveriti rezultat svojega dela (pravna sredstva v postopkih obdavčenja) in sicer pred vložitvijo zadeve (izjemoma se izdela tudi MNENJE za potrebe t.i. vrnitve v prejšnje stanje, dopolnitve postopkov ipd.). Pri delu se varujejo interesi stranke in pooblaščenca oz. strokovnega pomočnika. Svetovalec mreže Modro Poslovanje je dolžan varovati vse informacije, ki jih pridobi. Svetovalec deluje skladno s pravili Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije s poudarkom na Kodeksu poklicne etike članov Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. 

KAKO?   -   Kako lahko pridobim "DRUGO MNENJE V DAVČNIH ZADEVAH?

Stranka, ki želi "Drugo mnenje v davčnih zadevah", mora:

  1. vnesti povpraševanje (obrazec spodaj) in plačati prvo uro davčnega svetovanja,
  2. uskladiti rezervacijo termina za sestanek z davčnim svetovalcem. Team Mreže modro poslovanje uskaldi s stranko termin za prvo uro davčnega svetovanja preko E-pošte oz. s pomočjo telefonskega klica,
  3. sprejeti ponudo za izdelavo "Drugega Mnenja v Davčnih zadevah", kar se dogovori po izvedeni prvi uri davčnega svetovanja. 

Uvodni pogovor oz. prva ura davčnega svetovanja je plačnljiva, skladno s splošnimi pogoji poslovanja

Na uvodnem pogovoru se preuči PREDMET (o katerem naj bi bilo preučevano v t.i. "Drugem mnenju v davčni zadevi") v obsegu, da se preverijo morebitne posledice ugotovitev iz uvodnega pogovora (dopolnitev pripomb, pritožbe, popravek pogodbe v primeru ugotovljenih davčnih tveganj ipd.). Rezultat analize v uvodnem razgovoru je "POROČILO O ZADEVI" oz. predmetu na način, da se opredelijo ključni izivi predmeta oz. zadeve.

Stranka prejme pisno "POROČILO O ZADEVI NA PODLAGI UVODNEGA RAZGOVORA" v roku 48 ur po uvodnem pogovoru. V uvodni analizi svetovalec poda ponudbo za izdelavo DRUGEGA MNENJA V DAVČNIH ZADEVAH. DRUGO MNENJE V DAVČNIH ZADEVAH je naročeno, ko in če stranka ponudbo (kjer so določeni roki in cena in drugi pogoji), sprejme.

KAKO IZVEDEMO MNENJE?   -   Metodologija dela pri kreiranju "DRUGEGA MNENJA V DAVČNIH ZADEVAH" v primerih svetovanja pri davčnih inšpekcijah:

Svetovalec v t.i. drugem mnenju poda oceno (primer drugega mnenja v postopku davčnega nadzora):

1.1. o dejanskem stanju zadeve (ali obstaja dvom o resničnem dejanskem stanju zadeve)

2.1. o pravilni uporabi materianega prava (ali je ZDDV-1 ali ZDDPO-2 ipd., pravilno uporabljen) in o

2.2. kršitvah pravil postopka, predvsem z vidika pravic plačnikov davkov, kot jih predvideva Ustava RS, Listina EU o temeljnih pravicah, ZdavP-2, ZUP-2 in ostala t.i. postopkovno-pravna zakodaja.

 

Želite DRUGO MNENJE V DAVČNIH ZADEVAH? - kliknite tukaj

 

Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij

1.Želite rezervirati termin za davčno in poslovno svetovanje (za stranke, ki še nimajo pogodbe s partnerji mreže modro poslovanje in za NAROČILO termina za storitev "drugo mnenje v davčnih zadevah")?

2. Želite rezervirati termin za davčno in poslovno svetovanje (stranke s pogodbo z MODRO JUTRO ali TAXIN)?

3. Želite naročiti storitev delno analizo skladnosti poslovanja vašega podjetja z vidika računovodenja in davkov?
 

TAXIN d.o.o.  - Partnerica mreže modro poslovanje - Svetovanje na področju davčnega in poslovnega svetovanja

Podreber 38, 8351 Straža, PE Novo mesto: Trdinova 4, 8000 Novo mesto

T: 00386 7 33 80 290, E: info@taxin.si, Davčni svetovalec: mag. Franc Derganc, Davčni svetovalec s certifikatom "Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije"