PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Cenik paketov

Družba TAXIN d.o.o., ki izvaja storitve svetovanja izvaja svetovanje preko spleta na način, da:

1. štejemo storitev naročeno, ko je poslano naročilo preko obrazca "HELP TAX"
2. štejemo, da je naročilo sprejeto, ko stranka izpolni obrazec "NAROČILO SVETOVALNIH UR" iz spodnjega obrazca, izvede plačilo ter pošlje potrdilo na E-poštni naslov info@taxin.si.

Vse ostale storitve, ki niso povezane za naročilom svetovanja preko spleta, se izvajajo skladno z naročilom in oddano ponudbo.

REZERVACIJA TERMINA:

1. Rezervacija termina za DAVČNO SVETOVANJE (svetovalec mag. Derganc Franc, Taxin d.o.o.)

CENIK STORITEV PONUDNIKOV POSLOVNEGA in/ali DAVČNEGA SVETOVANJA, KI UPORABLJAJO PRI SVOJEM DELU BLAGOVNO ZNAMKO "Modro poslovanje"

V "Tabeli 1" je prikazan cenik storitev poslovnega in/ali davčnega svetovanja, ki so v primeru nakupa paketa:

  •  "Modro računovodstvo"  (v paketu je že vgrajeno davčno svetovanje) in se za pogodbeno dogovorjeno količino (vrsta in obseg  je določen v pogodbi za vodenje poslovnih knjig) ne zaračunajo dodatno
  •  "Modro svetovanje v računovodstvu" zaračunane po ceniku iz Tabele 1,
  •  "Modro svetovanje v zvezi s preoblikovanji podjetij" zaračunajo po postopku, da se najprej izvede analiza potreb, nadalje določimo oblike sodelovanja po okvirih iz cenika -Tabela 1. 
  • Druge storitve, zaračuna po ceni, ki je vnaprej dogovorjena ali je določena v samem produktu (npr. plačilo članka).

 

I. CENIK SVETOVANJA V PRIMERU NAKUPA ENEGA IZMED PAKETOV "Modro poslovanje"

Svetovanje se izvaja "ON LINE" preko sistema PODIO oz. spletnega mesta www.modro-poslovanje.si (Svetovalec: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o. in drugi svetovalci za posamezna področja)

Tabela 1: Prikaz storitev svetovanja na področju DAVKOV in RAČUNOVODSTVA brez stroškov vodenja poslovnih knjig. 

  MODRO
POSLOVANJE
PRIMA
(davki,
računovodski standardi, 

zaključni račun)  
 MODRO
POSLOVANJE SEKUNDA
(davki brez carin,
računovodski
standardi in 

zaključni račun) 
MODRO
POSLOVANJE TERCA
(davki brez carin,
računovodski
standardi in 
zaključni račun) 
MODRO
POSLOVANJE KVARTA
(Insolvenca)**** 
 MODRO
POSLOVANJE KVINTA
(Preoblikovanja)
                                                                                                   Mikro podjetja Mala podjetja   Velika podjetja    
 Dostop do odgovorov (BAZA NASVETI)                                     DA
DA  DA  DA DA 
 Dostop do svetovalcev - ON line nasvet (najmanj en pisni nasvet mesečno/podjetje)    DA DA  DA  DA
Vnaprej rezervirani termini     DA   DA DA 
 Sodelovanje v FORUMU med svetovalci in računovodskimi delavci    DA DA   DA DA 
 Cena na mesec na uporabnika v računovodski službi brez DDV 5,00  od 20,00*  od 90,00**  po ponudbi*** po ponudbi***

 

*Cena velja na enega zaposlenega v računovodsko-finančni službi določenega uporabnika (oz. število zaposlenih v računovodskem servisu) in zajema dva področja svetovanja (Davki brez carin in računovodski standardi z zaključnim računom). Uporabnik ima pravico do postavljanja vprašanj, na katere svetovalci tudi pisno odgovorijo. Cena omogoča svetovanja v količini 2,4 ure/letno.

  • Paket SEKUNDA je primeren za manjša in srednja podjetja. Dokončna cena se določi na podlagi preučitve potreb stranke.
  • Paket TERCA je primeren za velika podjetja. Rezervacije terminov opravite preko spleta - kliknite tukaj.

** Cena se oblikuje na podlagi analize potreb stranke. V primeru plačila 90 EUR mesečno si podjetje zagotovi 10,8 svetovalne ure letno.  

*** Stranke Mreže Modro poslovanje lahko pridobijo odgovore tudi na vprašanja iz paketa KVARTA (ali KVINTA). Cena paketa  SEKUNDA (plus 1) v tem primeru znaša 10 EUR dodatno na področje svetovanja na zaposleno osebo v računovodski službi.

**** Paket "INSOLVENCA" izvajamo samo na podlagi individualnih ponudb.

 

II. CENIK ZA SVETOVANJE SVETOVALCEV "Modro poslovanje" - klasično svetovanje, v kolikor niso zakupljeni paketi svetovanja iz Tabele 1, ali se zaračunajo dodatne storitve, ki niso dogovorjene v paketu.


V primeru t.i. klasičnega svetovanja (če stranka dogovori izvedbo določene storitve pri svetovalcih  Mreže modro poslovanje, ki ni povezan s paketom storitev "Modro poslovanje", svetovalci zaračunajo ceno za storitev, ki je objavljena pri ponudniku storitev,  pri čemer se odobri 10% popust za stranke, ki storitev naročijo preko spletnega mesta www.modro-poslovanje. si.

Cenik za davčno in poslovno svetovanje (brez vključenega DDV-ja) družbe TAXIN d.o.o.:

1.      Do 30 minut svetovanja: "Polovica svetovalne ure" se zaračuna ob začetku svetovanja v primeru sestanka v prostorih svetovalca). CENA: 96 EUR.

2.      Od 31 minut do 60 minut: "Ena svetovalna ura" (vsaka začeta ura se šteje za novo uro); CENA: 150,00 EUR. 

3.      Svetovanje za večje projekte (svetovanje v tujem jeziku, svetovanje za daljše obdobje, svetovanje po dolgoročnih pogodbah ipd.): cena se določi v pogodbi oz. ponudbi. 

4.      Svetovanje strankam, ki imajo zakupljen paket "MODRO RAČUNOVODSTVO" ali "MODRO SVETOVANJE V RAČUNOVODSTU", v nadaljevanju "Modro poslovanje" in/ali "Svetovalna ura modrega poslovanja": Stranke, ki imajo zakupljen paket "MODRO POSLOVANJE "pridobijo davčno svetovanje v dogovorjenem obsegu BREZPLAČNO, kar je določeno v pogodbi o vodenju poslovnih knjig. "Svetovalna ura modrega poslovanja" , ki presega zakupljene količine znaša:

a.      do 30 minut svetovanja:  60,00 EUR (prva ura) oz. 
b.    od 31 minut do 60 minut: 100,00 EUR (dodatne ure). 

5.      Za stranke, ki zakupijo svetovanje preko spletnega mesta www.modro-poslovanje.si in nimajo sklenjene pogodbe "Modro poslovanje",skladno s pogoji spletnega mesta www.modro-poslovanje.si, velja cenik pod točko 1. in 2.  in 3. minus 10%. Stranka mora v tem primeru predhodno potrditi ponudbo, poslano po elektronski pošti na podlagi prejetega vprašanja.

 

Ta cenik se uporablja za storitve od 1.1.2016 dalje. Več o družbi Taxin d.o.o. - kliknite tukaj.


III. Cenik za posamezni članek iz baze nasvetov

 

Posamezni članek, ki je objavljen v bazah "Modro poslovanje" je plačljiv v kolikor je v članku naveden oglas oz. logo, ki je prikazan spodaj. Čena članka znaša minimalno dve svetovalni uri oz. 300,00 EUR + DDV. V ceno je zajeta tudi do polovice ure svetovanja.

Stranke modrega poslovanja v redni ponudbi ne morejo brati člankov "Cena MP", lahko pa ga kupijo po 60% znižani ceni.  

123movies