PRIPOROČAMO»»»  


Išči

MODRO POSLOVANJE-predstavitev

Hitri odgovori:


1. Zakaj "MODRO  POSLOVANJE" po naši oceni pomeni tudi varno poslovanje? Kaj je torej modro poslovanje? Kaj je naše poslanstvo in cilj?


Spletno mesto "www.modro poslovanje.si" predstavlja podjetjem oz. podjetnikom storitve računovodenja in davčnega svetovanja na način, da jih povežemo v eno storitev. Bistvo našega spletnega mesta oziroma članov Mreže modro poslovanje je sodelovanje partnerjev (računovodski servisi, davčni svetovalci ipd.) s ciljem zagotoviti podjetjem (podjetnikom oz. podjetjem) kvalitetne storitve.

Partnerji Mreže modro poslovanje sodelujejo med sabo po načelih sodelovanja, transparetnosti, kolegialnosti in varovanja poslovnih skrivnosti strank. Našim strankam omogočamo pridobivanje kvalitetnih, strokovnih in pravočasnih informacij iz področij, ki prispevajo k varnemu in uspešnemu poslovanju. Zato smo besedo modrost povezali z varnostjo. Za to gre. Da določeno storitev opravi oseba, ki je za to najbolj usposobljena.

Naše poslanstvo je zagotoviti strankam (podjetja, podjetniki) celovito storitev na področju računovodenja in plačevanja javnih dajatev ter drugih storitev, ki so pomembna za uspešno poslovanje podjetja v celotnem življenjskem ciklu. Ločimo svetovanje pred in po nastanku poslovnega dogodka. Stranke-podjetja, vključeni v mrežo Modro poslovanje, lahko pridobijo nasvete že PRED NASTANKOM POSLOVNEGA DOGODKA, kar lahko bistveno prispeva k uspešnejšemu poslovanju.

Tudi mi ne verjamemo, da je mogoče v eni storitvi (npr. vodenje poslovnih knjig) dobiti več kvalitetnih storitev (npr. pravni nasvet, davčno svetovanje itd.). Zato pri sestavljeni storitvi "Modro poslovanje" sodeluje več strokovnjakov iz različnih področij. Katere storitve želi stranka koristiti se določi v pogodbi za vodenje poslovnih knjig (npr. pomoč pri učenju v oddelku za računovodstvo, davčno svetovanje, pomoč pri izterjavi itd...)!

Mreža svetovalcev modro poslovanje opravlja storitve za:

  1. Velika podjetja - več o storitvi "Modro svetovanje v računovodstvu za velika podjetja",

  2. mala in srednja podjetja - Več o storitvi "Modro računovodstvo" in "Modro svetovanje v računovodstvu za mala in srednja podjetja".


2. Kako lahko koristim storitve MODRO POSLOVANJE, če sem srednji ali manjši podjetnik in za oddajo davčnih obračunov koristim t.i. zunanji računovodski servis ?

Podjetnik, ki že sodeluje z zunanjim računovodskim servisom in želi koristiti storitve svetovalcev v okviru cene za vodenje poslovnih knjig, omogočimo, da se "njegov" servis vključi v paket storitve MODRO RAČUNOVODSTVO. V tem primeru lahko podjetnik koristi nasvete svetovalcev v vnaprej določenih količinah svetovalnih ur.

 


3. Ali se cena za vodenje poslovnih knjig poveča, v kolikor servis pristopi v MODRO POSLOVANJE ?

Načeloma cena za plačevanje storitev vodenja poslovnih knjig za podjetnika ostane enaka ali pa je lahko celo nižja od trenutne, saj skupaj z naročnikom - podjetnikom poiščemo prihranke v trenutni organizaciji.  Razliko med trenutno ceno za vodenje poslovnih knjig in ceno, ki jo skupaj ugotovimo po preučitvi vseh procesov, ki se izvajajo, pa preusmerimo v nakup tistih storitev, ki so za podjetnika ključne za uspešno poslovanje (npr. svetovanje o preoblikovanju podjetja, davčni nasvet itd.).

Član "MODREGA POSLOVANJA" postanete tako že s podpisom pogodbe z računovodskim servisom, ki ponuja paket storitve "MODRO RAČUNOVODSTVO". V navedenem paketu pridobite tudi storitve, ki jih vaše podjetje najbolj potrebuje (ugotavljanje tveganja pri poslovanju in koraki za znižanje tveganj, pomoč pri izterjavi, nasvet v zvezi z organizacijo poslovanja itd.). 


4. Kaj vsebuje paket MODRO RAČUNOVODSTVO

Paket storitve "Modro računovodstvo" zajema naslednje storitve, ki so vključene v ceno za vodenje poslovnih knjig:

  1. E računovodstvo, + uvedene dodatne notranje kontrole (manj možnosti napak pri evidentiranju poslovnih dogodkov),  

  2. davčni nasvet (količine ure so dogovorjene v pogodbi za vodenje poslovnih knjig), 

  3. drugo, po dogovoru.

5. Kje lahko dobim ponudbo za vodenje poslovnih knjig po sistemu "MODREGA RAČUNOVODSTVA"? Kliknite tukaj.

6. Kako lahko koristim storitve svetovalcev MREŽE MODRO POSLOVANJE, če sem srednji ali mali podjetnik in za oddajo davčnih obračunov koristim lastno delovno silo? 

V tem primeru priporočamo podpis pogodbe z enim izmed svetovalcev Mreže modro poslovanje (npr. paket SVETOVANJE V RAČUNOVODSTVU), ki pa lahko v okviru pravil mreže posreduje kvalitetnega svetovalca iz področij tudi za storitve, ki jih sam ne izvaja. Ključno za pravilni nasvet je, da se poišče strokovnjak, ki je za določeno vprašanje najprimernejši. 

Druga možnost je, da se včlanite v Mrežo modro poslovanje preko našega svetovalca (npr. svetovalca na področju DAVKOV,RAČUNOVODSKIH STANDARDOV in ZAKLJUČNIH RAČUNOV ali pa PRODAJE). Več o svetovanju za velika podjetja, si lahko ogledate v prispevku "Modro svetovanje v računovodstvu - velika podjetja".

7. Zakaj je nakup MODREGA POSLOVANJA pomembno zame, kot imetnika poslovnega deleža ali podjetnika?

Odgovor je: zniževanje tveganj pri poslovanju in zagotovitev pridobivanje kvalitetnih in pravočasnih informacij. Zaposleni ljudje (knjigovodja, računovodja) pridobijo pomoč pri vsakodnevnem delu, hkrati pa dobi delodajalec tudi možnost permanentnega nadzora nad obračuni, za katero pa je sam objektivno odgovoren.

8. Kaj je tisto, kar razlikuje računovodske servise, ki ponujajo paket "Modro računovodstvo" od drugih ponudnikov storitev, povezanih z vodenjem poslovnih knjig? 

1. računovodstvo - ponudba modro računovodstvo: 

 a. Izbor programa za vodenje poslovnih knjig prilagodimo potrebi stranke (minimax, pantheon, birokrat itd.).
 b. Stranka opravlja dela v zvezi z računovodstvom glede na svoje potrebe ali zmožnosti (vnos listin v program, lahko tudi v celoti).
 c. Računovodsko poročanje opravlja servis po dogovorjenem protokolu.
 d. Pred novim poslovnim dogodkom se opravi posvet z davčnim svetovalcem. 

2. davčno svetovanje - ponudba modro računovodstvo

 a. Svetovanje opravlja skrbnik - davčni svetovalec (z licenco zbornice davčnih svetovalcev), ki je naveden v pogodbi za vodenje poslovnih knjig, 
 b. ker ima stranka v ceni za vodenje poslovnih knjig določeno število ur že zakupljenih, je nasvet hitrejši. 

3. poslovno svetovanje -  ponudba modro računovodstvo:

 V Mreži modro poslovanje združujemo različne strokovnjake, ki lahko strankam pod ugodnejšimi pogoji svetujejo tudi na drugih področjih (npr. nasveti v primeru insolventnosti itd.).
 

soap2day