PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Nov vpogled DDV-Deklaracija

Obveščamo vas, da je od dne 30.12.2016 med Vpogledi na voljo nov vpogled »DDV-Deklaracija - Seznam carinskih deklaracij od 1.7.2016 dalje«.


Davčni zavezanec ima možnost vpogleda v seznam carinskih deklaracij, pri katerih je označil, da bo DDV od uvoza izkazal in obračunal prek obračuna DDV. Datum dogodka je enak datumu sporočila, ki ga carinski organ posreduje deklarantu oz. carinskemu zastopniku (špediterju). Za namene pravilnega vključevanja zneska DDV po posameznih uvoznih deklaracijah v ustrezno davčno obdobje je treba upoštevati   Navodila o formalnostih, vezanih na plačevanje uvoznega DDV (Priloga 2). Poudarjamo, da so na seznamu navedene carinske deklaracije, ki jih je carinski organ sprejel v izbranem obdobju, pri čemer je za namene izpolnjevanja polja 26 obračuna DDV treba upoštevati tudi morebitno spremembo podatkov po dopolnilnih deklaracijah, ki morajo biti za določeno davčno obdobje še predložene do roka za predložitev obračuna za to davčno obdobje. V seznamu tudi ni podatka o spremembah obračunanega DDV od uvoza blaga v primerih, ko deklarant vloži zahtevek za spremembo podatkov ali za izrek neveljavnosti carinske deklaracije ali v primerih, kadar je po prepustitvi blaga izvedena kontrola.

petek, 30. december 2016/Author: Admin MPS/Number of views (511)/Comments (0)/

Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

Če želi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi rabljeno vozilo pod pogoji, enakimi iz prvega odstavka 46. člena ZDDV-1, ali novo vozilo iz druge države članice, vozilo registrirati, prijavi pridobitev vozila davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki in izkaže DDV v obračunu DDV, ne glede na to, da je vozilo namenjeno nadaljnji prodaji. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se vozila ne sme registrirati. 

 Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca DDV-PPS   

četrtek, 17. november 2016/Author: Admin MPS/Number of views (434)/Comments (0)/

Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV

Davčni organ v postopkih kontrole obračunov DDV pri obračunavanju DDV od uvoza blaga ugotavlja, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV za julij in avgust 2016 niso vključili pravilnih zneskov DDV od uvoza blaga, prepuščenega v prost promet v teh dveh mesecih.

 Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV   

ponedeljek, 03. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (555)/Comments (0)/

Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV

Oseba javnega prava, ki uvaža blago izključno za namene njene neobdavčljive dejavnosti, pri uvozu blaga ne sme uporabiti identifikacijske številke za DDV, ki ji je bila dodeljena za opravljanje njene ekonomske dejavnosti, saj ne nastopa kot davčni zavezanec (torej v teh primerih ne izpolnjuje pogojev iz 77. člena ZDDV-1). Prav tako oseba javnega prava v teh primerih za namene uvoza blaga ne sme predložiti identifikacijske številke za namene DDV, ki ji je bila dodeljena za namene obračunavanja DDV od pridobitev blaga znotraj Unije in/ali za namene čezmejnega opravljanja storitev.

 Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV, št. 0920-10563/2016-1, 8. 9. 2016    

četrtek, 08. september 2016/Author: Admin MPS/Number of views (539)/Comments (0)/
ponedeljek, 28. marec 2016/Author: Admin MPS/Number of views (269)/Comments (0)/
Tags: DDV-Uvoz

CELEX:62013CJ0272: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. julija 2014. # Equoland Soc. coop. arl proti Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Livorno. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe:

1.      Člen 16(1) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/18/ES z dne 14. februarja 2006, v različici, ki izhaja iz člena 28c te direktive, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki za oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, določeni v tej ureditvi, določa pogoj, da je uvoženo blago, ki je za namene tega davka namenjeno v davčno skladišče, v slednje tudi fizično vneseno.

2.      Šesto direktivo 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/18, je treba razlagati tako, da v skladu z načelom nevtralnosti davka na dodano vrednost pri uvozu nasprotuje nacionalni ureditvi, na podlagi katere država članica zahteva plačilo davka na dodano vrednost pri uvozu, čeprav je bil ta že poravnan v okviru obrnjene davčne obveznosti, in sicer z izdajo računa samemu sebi ter vpisom na seznam nabave in prodaje davčnega zavezanca.


sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (225)/Comments (0)/

CELEX:62013CJ0144: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. februarja 2015. # VDP Dental Laboratory NV proti Staatssecretaris van Financiën (C-144/13) in Staatssecretaris van Financiën proti X BV (C-154/1

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo: 1.      Člen 168 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2007/75/ES z dne 20. decembra 2007, je treba razlagati tako, da če oprostitev davka na dodano vrednost, določena z nacionalno zakonodajo, ni združljiva z Direktivo 2006/112, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/75, navedeni člen 168 davčnemu zavezancu ne dopušča, da hkrati uporabi to oprostitev in uveljavlja pravico do odbitka. 2.      Člena 140(a) in (b) ter 143(1)(a) Direktive 2006/112, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/75, je treba razlagati tako, da se oprostitev plačila davka na dodano vrednost iz teh določb uporabi v primeru pridobitev znotraj Skupnosti in dokončnega uvoza zobne protetike, ki jo dobavijo zobozdravniki in zobni tehniki, če država članica dobave ali uvoza ni uporabila prehodnih določb, določenih v členu 370 Direktive 2006/112, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/75. 3.      Člen 140(a) in (b) Direktive 2006/112, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/75, je treba razlagati tako, da se oprostitev plačila davka na dodano vrednost iz te določbe uporabi tudi v primeru pridobitve zobne protetike znotraj Skupnosti z izvorom v državi članici, ki je uporabila prehodno ureditev o odstopanju iz člena 370 te direktive.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (263)/Comments (0)/
četrtek, 31. december 2015/Author: Modro poslovanje/Number of views (577)/Comments (0)/
RSS