PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

 

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

 

REŠITVE
torek, 21. januar 2014 | 0

Izvleček: Vaše vprašanje: Preko leasing hiše smo nabavili osnovno sredstvo. Leasing pogodba je bila podpisana decembra 2013, osnovno sredstvo prevzeto decembra 2013 (kar je razvidno iz dobavnice in prevzemnega zapisnika). Ker pa so na leasing hiši aktivirali leasing pogodbo šele januarja 2014,  so v januarju 2014 izstavili račun, kjer je naveden...


ponedeljek, 06. januar 2014 | 0

Vaše vprašanje: Prejeli smo račun dobavitelja - podjetja, ki za nas razvija programsko opremo, v katerem je zaračunana IZGUBA dobavitelja v višini 100 enot, ki naj bi nastala zaradi prekinitve poslovnega sodelovanja. V osnovni pogodbi, kjer je urejeno sodelovanje med družbo A (zavezancem iz Slovenije) in družbo B (zavezancem iz druge države EU) je določeno, da družba B...


torek, 10. april 2012 | 0

Naš odgovor - izvleček: Stranka iz vprašanja sprašuje o upravičenosti zniževanja davčne osnove iz naslova stroškov prehrane za osebo, ki skladno z zakonom opravlja registrirano dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik. Po 57. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2-UPB7) se stroški, ki se...


ponedeljek, 07. junij 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Skladno z določili 55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 z vsemi spremembami) oseb lahko zavezanec za davek uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar ne več kot 30.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Za...


ponedeljek, 05. april 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Ureditev na področju vračila plačanega davka urejajo določbe v poglavju ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV REZIDENTA IZ VIROV IZVEN SLOVENIJE in sicer v členih od 63. do 67. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 do Uradni list RS, št. 5/09 z dne 23. 1. 2009, v nadaljevanju ZDDPO-2) ter...


ponedeljek, 05. april 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Iz vprašanja žal ni razvidno za kakšno vrsto šolnine gre, prav tako pa ni razvidno s kakšno dejavnostjo se podjetje ukvarja. Naš odgovor bo predvideval, da se podjetje A (družba z omejeno odgovornostjo) ukvarja z dejavnostjo trgovine in da hči (oseba B) poslovodne osebe (oseba C), ki ima v lasti poslovni delež v družbi A,...


sreda, 24. februar 2010 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: V zvezi z donacijami smo Vam že posredovali odgovor, ki ga v nadaljevanju povzemamo: »Skladno z določili 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb lahko zavezanec za davek od dohodkov pranih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 do 5/09 z dne 23.1.2009, v nadaljevanju ZDDPO-2) uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...


petek, 12. februar 2010 | 0

IZVLEČEK: Vaše vprašanje: Smo trgovsko podjetje (družba z omejeno odgovornostjo) in želimo ob koncu leta oz. v primeru znižanj cen donirati izdelke humanitarni organizaciji KARITAS. Zanima nas ali imamo v tem v zvezi kakšne olajšave. Izdelki so tik pred potekom roka za uporabo. Naš odgovor: Skladno z določili 59. člena Zakona o davku od dohodkov...


RSS
DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS