PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Kontakti SVETOVANJE

Pošljite vprašanje davčnemu svetovalcu-kliknite tukaj.

 

ponedeljek, 16. december 2013 | 0 | Št. ogledov 7299 Kategorije: Davčno svetovanje TAGS:

Naziv: Taxin d.o.o., Podreber 38, 8351 Straža

Poslovni naslov: Trdinova 4, 8000 Novo mesto

Tehnični pogoji: uporaba programov za računovodstvo in analizo podatkov

Licence, preizkusi, izobrazba: licenca davčnega svetovalca Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, magisterij davčnega prava, diploma iz ekonomije

Naročilnica za svetovanje: kliknite tukaj.

Priporočamo - kako izbrati svetovalca?ZAKAJ IZBRATI NAS, KO IŠČETE REŠITVE NA DAVČNEM PODROČJU? 

 1. Predstavitev davčnega svetovalca družbe Taxin d.o.o.: mag. Franc Derganc

Svetovalec zagotavlja pomoč in sodeluje v imenu stranke v davčnih postopkih. Je magistriral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru na temo »Postopek in metodika inšpekcijskega pregleda z vidka pravic in obveznosti stranke v postopku pri nas in drugje«. Po osnovni izobrazbi je diplomirani univerzitetni ekonomist (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani). Ima več kot deset-letne izkušnje na področju svetovanja velikim družbam na področju trgovine (primarno prodaja motornih vozil), dejavnosti turizma, gostinstva in gradbeništva. Je član upravnega odbora TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE (TZS) in programski partner TZS na področju davkov. Aktivno sodeluje v iskanju sistemskih rešitev za stranke tudi preko Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Velik del strokovnega časa porabi za izboljšavami sistema obdavčitve, ki gredo v smeri poenostavitev davčnih postopkov s ciljem izboljšati pravno varnost davčnih zavezancev.

Svetuje malim in srednjim podjetjem preko pogodbenega sodelovanja "MODRO POSLOVANJE", kjer izvaja konkretne rešitve, ki so primerne za manjše družbe (preoblikovanja SPP, davčno načrtovanje, izvedba prestrukturiranja ipd.). Svetovalec objavlja svoje odgovore oz. nasvete za člane Trgovinske zbornice Slovenije

Opravlja izobraževanja davčnih zavezancev na področju DDV-ja in DMV-ja, davka od dohodkov pravnih oseb ter tudi na področju obdavčenja fizičnih oseb v zvezi z inšpekcijskimi postopki PRIRASTA PREMOŽENJA.

Družba Taxin d.o.o. je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, preko katere lahko pridobimo relevantne informacije o obdavčitvi v praktično vseh državah EU. Svetovalec ima licenco davčnega svetovalca ZDSS.

Je specialist za davek na dodano vrednost, saj je na podlagi pretekle zaposlitve izvajal tudi izobraževanje kot inštruktor za DDV v Davčni upravi Republike Slovenije.

Nekateri projekti :

 • Izračunavanje odbitnih deležev oz. ključev DDV v večjih sistemih (prihranki na področju plačevanja DDV-ja v turistični dejavnosti, gradbeništvu, dejavnosti oddaje nepremičnin v najem).

 • Svetovanje v zvezi s statusnimi preoblikovanji (preoblikovanje SPP, oddelitve itd.). Dodana vrednost pri preoblikovanjih je zniževanje tveganj za lasnike podjetij oz. imetnikov poslovnih deležev (v d.o.o.).

 • Davčno optimiranje davka od dohodkov pravnih oseb (predlogi, ki vplivajo na dolgoročne davčne obveznosti). Optimiranje je nujno zaradi načrtovanja izdatkov za plačilo DDPO-ja ter načrtovanja investicij.

 • Davčno optimiranje davkov v povezavi z nepremičninami. V letu 2013 smo uspeli pri zniževanju davka na nepremičnine večjih vrednosti.

 • Pomoč strankam v postopkih, ki jih izvajajo nadzorni organi. Izdelujemo ekspertize na področju prirasta premoženja in 68. a člen ZDavP-2.

  Njegove prednosti so povezane s sposobnostjo hitre analize problema (elektronski pregled baz podatkov) in iskanjem rešitev, ki so najugodnejše za stranko. V kolikor se rešitev razlikuje od mnenj Davčne uprave Republike Slovenije izvede tudi aktivnosti za morebitne spremembe zakonodaje (podamo predloge) ali mnenj.Kontakti
: Taxin d.o.o., svetovalec mag. Franc Derganc
T: +386 7 33 80 290,
Skype: dertaxin
E: info@taxin.si ,
www.taxin.si

 

OSNOVNI PODATKI:

Naziv: Name:

Taxin D.o.o., Davčno In Poslovno Svetovanje

Taxin, Tax And Business Consulting LTD.

Naslov sedeža: Registered office address:

Podreber 38, 8351 Straža, Slovenija, EU

Podreber 38, 8351 Straža, R Slovenia, EU

Naslov dejavnosti davčnega svetovanja: Address of business:

PE Novo mesto: Trdinova 4,
8000 Novo mesto

Trdinova 4, 8000 Novo mesto,
R Slovenia

ID DDV: VAT No.:

SI21197091

SI21197091

Matična številka: Registration number:

1861808, Št.vl. 1/38396/00, srg 2003/06422

1861808,Št.vl. 1/38396/00, SRG 2003/0642 2

Poslovni račun:

Business account:

Deželna banka Slovenije d.d.
SI56 1910 0001 0305 916

Deželna banka Slovenije d.d.
SI56 1910 0001 0305 916

Kontakti:

Contact:

T: 07 33 80 290 F: 07 33 80 291
E:info@taxin.si I: www.taxin.si
Skype: dertax
Linkedin

 

T: 07 33 80 290,F: 07 33 80 291,
E: info@taxin.si,W: www.taxin.si
Skype: dertax
Linkedin

Zastopnik in davčni svetovalec:
Director and tax advisor:

mag. Franc Derganc univ. dipl. ekon.
1. Ekonomska fakulteta v Ljubljani
2. magister davčnega prava - Pravna fakulteta v Mariboru

mag.Franc Derganc univ. graduate. econ.
1.Faculty of Economics - Ljubljana
2.Master of Tax Law - Faculty of Law in Maribor

Član ZDDS

Smo član ZBORNICE DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE in imamo licenco davčnega svetovalca ZDSS.

Member of Slovenian Chamber of Tax Consultants –

Member of Confederation Fiscale Europeene

Glavne dejavnosti:

The main activities:

  • davčno svetovanje,
  • vodenje poslovnih knjig,
  • svetovanje zaračunovodske hiše,članice MODREGA POSLOVANJA (Modro jutro d.o.o.),
  • koordinacija kluba MODRO PODLOVANJ E.

 

 • tax advice,
 • bookkeeping,
 • coordination of »Club smart business«.

 

Kako do nas ?

How to reach us?

Nahajamo se na lokaciji:
Trdinova ulica 4, Novo mesto, Slovenia

We are located on adress:
Trdinova ulica 4, Novo mesto, Slovenia

 

 


Priloge

Comments are only visible to subscribers.
123movies