Išči

BAZA ZNANJA

MP Kaj bi lahko storil VARUH za pravice plačnikov davkov v Sloveniji, če bi ga uvedli?

MP - PRO ET CONTRA VARUHA ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV

Author: Franc/Friday, December 27, 2019/Categories: Taxin (mag. Franc Derganc) - Strokovni in drugi članki o davkih, 0 Taxpayer rights - članki MP

Če bi imeli v SLOVENIJI VARUHA pravic davkoplačevalcev in bi slednji imel "dejanske" pristojnosti, potem bi:

 1. Lahko zadržal uveljavitev zakonov, ki bi posegali – nesorazmerno v PRAVICE plačnikov davkov – npr. na področju, ko SLOVENIJA obdavčuje dohodke, ki so potrebni za plačilo stroškov za dostojno življenje. Sodobne demokracije so že določile mejo, ki jo država pri obdavčitvi dohodkov ne sme preseči. Gre za spoštovanje načela do dostojanstva. V nemški davčni doktrini je sprejeto splošno stališče, da gre v primeru, ko se obdavčujejo dohodki, ki ne omogočajo dostojnega življenja, dejansko za kršitev temeljne človekove pravice - pravice do dostojanstva oz. načela socialne države. Govorimo o načelu "The ability-to-pay principle", "net income principle" in "substistence minimum". Dober članek - kliknite tukaj.
 2. Lahko vložil pobudo na Ustavno sodišče v delu Ustave, ki prepoveduje odločanje svobodnemu ljudstvu o – davkih (Če želimo biti „Švica“, kjer se o davkih redno odloča na referendumih, je dobro, da dobre rešitve iz Švice spodbujamo – tudi pri nas)
 3. Lahko preprečil izdajo ODLOČB davčnega organa, ki so izdane v nasprotju s KODEKSOM pravic plačnikov davkov, predvsem pa bi preprečil, da bi se plačilo po odločbi zadržalo - do pravnomočno-zaključenega postopka. Predhodno je potrebno urediti postopke na način, da bo že na I. stopnji odločeno „kvalitetno“. V primeru zlorabe postopka inšpekcije (če inšpektor nesorazmerno razširi pregled, če grozi s sankcijami, če zahteva plačilo četudi to ni zakonito ipd.), bi lahko plačnik davkov dobil povračilo, saj bi "abusive audit" predstavljala kršitev KODEKSA. Povezava na KODEKS PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV s komentarjem glede pravic pri nas: kliknite tukaj.
 4. Lahko bi, z notranjim letnim nadzorom internih postopkov FURS, preprečil morebitne kršitve na področju „varovanja osebnih podatkov oz. davčne tajnosti“.
 5. Lahko bi sodeloval pri sprejemu nove davčne zakonodaje (tudi v zvezi z izmenjavo davčnih podatkov med drugimi državami)
 6. Lahko bi „ustavil“ izvajanje zakonov, ki nesorazmerno posegajo na pravice plačnikov davkov na področju obdavčitve „položnic za elektriko“. Ali se zavedamo, da bo navedeni davek „vzel“ ljudem preko 2 mrd EUR v zelo kratkem obdobju ? Dober članek: kliknite tukaj.
 7. Lahko bi opozarjal na pomanjkljivo davčno kulturo na področju lokalnih davkov (dajatve na položnice na porabe vode, nadomestila za stavbna zemljišča, davki občanov itd..). Problematika tu je izredno velika, saj lokalne samouprave nimajo „resursov“, ki bi o pravicah – sploh razmišljali, davke pa se pobira tudi na način, da so „evidence“ plačnikov davkov nepopolne (gre za grobe kršitve: načel enakopravne obravnave, pravice do informiranja itd.)
 8. Lahko bi zahteval prevetritev zakonodaje na področju PRISPEVKOV ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, saj je potrebno zagotoviti, da so davki v širšem smislu (prispevki in korupcija) porabljeni transparentno, sicer pride do „upravičenega“ upora plačnikov (glej doktrino KANADE, ki jasno določa povezavo med plačili davkov in transparentno porabo, kar je zajeto v pojmu INTEGRITETA DRŽAVE). Dober članek, ki odpira vprašanje večkratnih plačil za zdravstveno zavarovanje v odvisnostni od našega "socialnega" statusa: kliknite tukaj. Dober članek, ki pokaže pot, kako bi odpravili nelogičnosti v našem sistemu: Več o tem (str.24) - klinite tukaj.
 9. Lahko oz. moral bi se ukvarjati s temeljno pravico plačnikov davkov – pravice do pritožbe, saj je v Sloveniji pravice v davčnih zadevah – objektivno, „onemogočena“ (neodvisna presoja na II. stopnji, problematika dostopa do Vrhovnega sodišča)
 10. Lahko bi opozoril na nesprejemljiva ravnanja v zvezi s PRAVICO do POKOJNICE v primerih, ko in če se pravica ne razlaga v DUHU Ustave RS. Tu bomo končali….., je pa dejstvo, da je pokojnina pravica, ki izhaja iz preteklih plačanih davkov v smislu sorazmernega obveznega posega v našo lastnino……(če gre za plačila v državno blagajno in če iz te pravice nimam logične neposredne koristi – gre za DAVEK v klasičnem smislu. Če pa gre za plačila, na podlagi katerih dobim neposredno povezano PRAVICO, pa je nekaj narobe z ODMERO pravice, saj je slednja NEJASNA (tudi % od osnove se spreminja….), hkrati pa trenutnemu plačniku, tudi zaradi logičnih demografskih trendov, ne DAJE ZAGOTOVILA, da bo do realizacije pravice do pokojnine, tudi dejansko prišlo. Varuh bi tu moral zahtevati bolj jasna zagotovila države……sicer je logično, da trenutni plačniki davkov oz. prispevkov…..temu t.i. solidarnostnemu sistemu (gre za kombinacijo zavarovanja in socialnega plačila v delu, kjer upokojenci prejemajo pokojnine iz "proračuna")….ne sledijo. ................Solidarnost pa v nobenem primeru ne omogoča izplačila 2000 EUR pokojnine osebi, ki ima primeroma 1 mio EUR depozitov na banki (to so npr. v Avstraliji….že ugotovili).
 11. Lahko bi zahteval, da se pravice plačnikov na področju informiranja dejansko udejanijo. Tudi na način, da bi predlagal uvedbo Zakona o davčnem svetovanju. Zakaj? Zato, da bi z njim dejansko zaščitili vse plačnike davkov. Plačnik davkov, ki nima zagotovljenega kvalitetnega davčnega svetovanja, pač ne more udejanjati v popolnosti svoje pravice DO INFORMIRANJA. Več o javnem interesu oz. pomenu davčnega svetovalca v Nemčiji, si oglejte v članku - KLIKNI. Prav tako dober članek, ki določa zakaj ima davčni svetovalec pravico do nerazkritja podatkov o strankah na Nizozemskem (The Tax advisor and thje right of non-disclosure - The Dutch Association of the Tax Advisers).
 12. ..............Še ena misel. Ki poskuša razumeti zakaj pri nas o pravicah plačnikov davkov še ne razmišljamo: Kliknite tukaj.
 13.  
 
Print

Number of views (3425)/Comments (0)

Comments are only visible to subscribers.
Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij