Išči

BAZA ZNANJA

Kako zavarovati pravice plačnikov davkov v Sloveniji? Kaj pravi GTP-4?

Kako zavarovati pravice plačnikov davkov v Sloveniji? Kaj pravi GTP-4?

Kako in kdaj zavarovati pravice plačnikov davkov pri odmeri dajatev v Sloveniji?

Author: Franc/Tuesday, January 30, 2024/Categories: TAXIN - Davčno in poslovno svetovanje (Derganc Franc), Taxin (mag. Franc Derganc) - Strokovni in drugi članki o davkih

Vprašanje, postavljeno umetni inteligenci GPT-4: Kako zavarovati pravice plačnikov davkov v Sloveniji?

Odgovor umetne inteligence z dne 30.1.2024, je bil:

"Za zaščito pravic davkoplačevalcev v Sloveniji je Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) izdala Kodeks pravic plačnikov davkov1Ta kodeks vključuje naslednje pravice1:

 1. Pravica do udejanjanja pravic in plačati ne več davkov, kot to določa zakon.
 2. Pravica poslovati z davčno administracijo v vseh jezikih iz Ustave RS.
 3. Pravica do zasebnosti in zaupnosti.
 4. Pravica do formalnega pregleda in naknadne pritožbe.
 5. Pravica do profesionalne, prijazne, poštene obravnave.
 6. Pravica do točne, celovite, jasne in pravočasne informacije.
 7. Pravica do odloga plačila, do odločitve nepristranskega organa.
 8. Pravica do konsistentne uporabe davčnih zakonov.
 9. Pravica do pripomb/odgovora zaradi storitev davčnega organa.
 10. Pravica do pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah.
 11. Pravica do pričakovanja, da bo davčni organ odgovoren.
 12. Pravica do pričakovanja, da vas bodo pravočasno opozorili na sporne davčne sheme.
 13. Pravica do zastopanja s strani osebe po vaši izbiri.
 14. Pravica, da ne boste deležni povračilnih ukrepov, če vložite pritožbo ali pripombe.
 15. Za manjše plačnike davkov so predvidene dodatne pravice1:
 16. Manjšim plačnikom ne bodo povzročali nesorazmerne stroške.
 17. Manjšim plačnikom ne bodo povzročali administrativne ovire.
 18. Manjšim plačnikom se bodo prilagodili - njihovim potrebam.

Obveznosti plačnikov davkov in njihove pravice morajo biti uravnotežene, sicer plačnik davkov nima možnosti ustavno-skladno izpolnjevati svojih obveznosti1."

 

Razmišljanja avtorja, mag. Franc Derganca o bodoči davčni stvarnosti, ki jo bo kreirala "umetna inteligenca" 

 

Na zadnji CFE Konferenci v Helsinkih smo imeli priložnost poslušati (panel umetna inteligenca in davki) nekaj izhodišč, kako deluje (procesi, ki potekajo na podlagi programa) "umetna inteligenca". Zelo nazorno smo dobili uvid v "tehnologijo" prepoznave slike, ki je gradnik za pripravo informacije, ki jo dostavi "UI" stranki, ki postavi vprašanje. Ključno pri UI je namreč kvalitetni input podatkov, ki jih obdeluje "črna škatla" in rezultat navedene škatle je "nasvet UI". Po domače. Če v "črno škatlo" vržemo smeti, dobimo smeti ven. Je pa res, da dobimo izredno "čiste smeti", saj UI poskrbi, da je rezultat natančen - blizu 99,9%.. Če pustimo "šalo na stran" in se posvetimo umetni inteligenci malo resneje, lahko ugotovimo, da bo v bodoče UI izračunavala našo davčno osnovo in bo, na koncu, tudi odmerila davek. Zagotovo. Toda do bodočnosti, bomo morali še malo počakati. Vsaj v Sloveniji, kjer bi imela UI velike težave pri odmeri - npr. davka na premoženje, saj obstaja (tako na nivoju zakonov, kot na nivoju izvedbe zakonov) velika nekonsistenca in neenaka obravnava. Drugače. Umetna inteligenca bi v Sloveniji naredila "veliko štalo" zato, ker imajo zakoni izredno "veliko pravnih praznin" in tudi dejansko stanje še ni pravilno in popolno ugotovljeno.

V zgornjem sestavku vam posredujem odgovor GPT-ja, ki je odgovoril na vprašanje "Kako zavarovati pravice plačnikov davkov v Sloveniji". Odgovor je poveden. Če se malo pošalimo, pravic sploh ni mogoče zavarovati, če-niste članica oz. član (ali stranka članice) Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Ali se GPT moti? Bojim se, da ne.

Članek o GPT o pravicah plačnikov davkov s Sloveniji je namreč nastal kot rezultat dela (člankov, ki smo jih objavili v spletu). GPR je zgolj povzel tisto, kar drži in sicer, da o pravicah plačnikov davkov, pišemo zgolj v ZDSS-ju, drugje pa (tudi na sodiščih), zgolj plašljivo opisujejo tusto, kar je bistveno. Pravice plačnikov davkov namreč morajo biti uravnotežene z OBVEZNOSTMI. Če niso, gre za "neustavno stanje", nma področju celotnega davčnega sistema.

V družbi TAXIN d.o.o. smo v letu 2024 prenovili spletno stra www.modro-poslovanje.si, kjer želimo povezati SVETOVALCE in IZVAJALCE na področju storitev, ki zagotavljajo davčno-skladno poslovanja.  Odprli smo dva nova projekta in sicer:

1. Svetovanje in izdelava aktov lokalne samouprave na področju zakonitega pobiranja oz. obračunavanja javnih dajatev, kot to določa Ustava RS in

2. Svetovanje in izdelava postopkov dela v računovodstvih s ciljem zagotoviti KVALITETNE, CELOVITE, PRAVOČASNE informacije o javnih dajatvah - za stranke.

Oba projekta sta namenjena davčnim svetovalcem ZDSS, ki potrebujejo orodje za varovanje pravic plačnikov davkov. Projekta bosta vzpostavila pogoje, da se delo za davčne svetovalce lahko izvaja kvalitetno. Cilj pa je, seveda, zadovoljstvo naših strank. Vabljeni.  

Vse kolege davčne svetovalce tudi vabim v projekt "Drugo mnenje v davčnih zadevah". Gre za projekt v katerem lahko davčni svetovalec preveri svoja razmišljanja s kolegom-specialistom za določena področja. Projekt "Drugo mnenje v davčnih zadevah" zagotavlja kvalitetnejše storitve davčnih svetovalcev, ki želijo podati najboljše nasvete. svojim strankam oz. podjetjem.

 

NAMESTO ZAKLJUČKA:

V članku (Kako zavarovati pravice plačnikov davkov v Sloveniji) razmišljam o vplivu umetne inteligence na razvoj davčnega sistema pri nas ter o pogojih, ki jih moramo zagotoviti, da bo umetna inteligenca kvalitetno "varovala" pravice plačnikov davkov.

Trenutno Slovenija nima izpolnjenih pogojev za ustrezno delovanje umetne inteligence na področju odmere javnih dajatev. Težave so povezane z zakonodajo (Zakon o davčnem postopku je razveljavljen, odmere nadomestila za stavbno zemljišče poteka po zakonodaji, ki jo celo v letu 2023 (oz. 2019) še ne uporabljamo pravilno itd.), kot tudi z izvajanjem zakonodaje.

Slednje (izvajanje) je povezano tako z "ne dovolj premišljenimi" procesi, kot z metodologijo in metodiko dela FURS oz. organov, ki sodelujejo pri odmeri (lokalne skupnosti, ZZZS, ZPIZ itd.). Težava pri procesih oz. metodologiji dela ležijo tudi v vprašljivem odnosu med vsemi vejami oblastmi. Predvsem gre za veliko težavo pri odmeri javnih dajatev lokalne samouprave, ki nima vzpostavljeni niti osnovih ištitutov, s katerimi bi omogočili ustavno-pravno pravilno udejanjanje pravic plačnikov davkov (uveljavljanje oprostitev, olajšav itd.). Stranke pri nas ne morejo uveljavljati znižanja in oprostitev prispevkov - četudi gre za "socialne primere".

Umetna inteligenca že kreira "novo davčno realnost". V ZDA testirajo odločanje na sodiščih. Umetna inteligenca nadomešča tudi t.i. družinske zdravnike (IBM projekt....), saj velja, da se veliko manj moti v diagnosticiranju, kot to velja za "človeški nadomestek".

Moj poudarek na temo umetna inteligenca in davki v Sloveniji pa je, da moramo zagotoviti osnovne pogoje za delo UI, saj bomo sicer dobili odmere, ki še bolj odstopajo od ustavnih načel, kot to velja danes, ko UI še ne izdaja odmernih odločb (nekaj primerov BLOG 1 Derganc Franc, kjer komentiram sodno prakso, ki pokaže veliko neznanje davčnega prava pri nas ). Ključno za delo UI v davkih so ustavno-pravno določitev vseh inštitutov, ki določajo davke (nesporna davčna osnova, natančna davčna stopnja, zelo jasna pravila za oprostitve, olajšave itd.) in šele na tej podlagi lahko UI "spustimo v eter". Nobena UI pa ne bo smela "posegati" v ustavno-zagotovljene pravice plačnikov davkov, kot je pravica do lasntine, do socialne države itd.. Kar pomeni, da brez upoštevanje pravic plačnikov davkov - tudi v bodoče "ne bo šlo". 

Da. Ne držijo navedbe nekaterih strokovnjakov, ki trdijo, da so "pravice plačnikov davkov, brez zveze". Umetna inteligenca trdi nasprotno. In ima prav.

 

mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o., davčni svetovalec s certifikatom Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slvoenije 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print

Number of views (105)/Comments (0)

Comments are only visible to subscribers.
Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij