Išči

1 Svetovanje - DAVKI - materialno pravo (posredni davki:DDV.., neposredni davki: DDPO, Dohodninina.., premoženjski davki, prispevki..)

Davčno svetovanje na področju davčno-materialnih predpisov izvaja davčni svetovalec, ki sodi v t.i. multidisciplinarni "poklic" (poznavanje davčnega, korporacijskega, dednega prava, izvedeništvo iz ekonomskih vprašanj poslovanja podjetij itd.).

Poslanstvo davčnega svetovalca (namen poklica) je:

 1. na podlagi poklicne etike (Kodeks poklicen etiketični kodeks davčnih svetovalcev Zbonice dvčnih svetovalcev Slovenije),
 2. strokovnega izkazanega znanja (certifikat Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije), 
 3. izkušenj in
 4. pravil poklicnega ravnanja (varovanja zaupnih podatkov stranke...),

pomagati slovenskim podjetjem izpolnjevati davčne  in druge obveznosti,  skladno z določili zakona v Sloveniji.


Svetovanje na področju t.i. materialno davčnih predpisov (DDV, Dohodnina, Davek od dohodkov pravnih oseb itd.), je svetovanje, ki ga lahko razdelimo na naslednja področja:

 1. Davčno planiranje (analize materialnih davčnih predpisov - DDV, davka od dohodkov pravnih oseb itd.) v smislu optimiranja plačevanja davkov.
 2. Davčno svetovanje v zvezi s kompleksnejšimi poslovnimi dogodki (mednarodne transakcije, transferne cene ipd.) ter
 3. Drugo svetovanje in akativnosti v zvezi z davčnimi materialnimi predpisi (preventivni davčni pregledi, seminarji, izobraževanja ipd.).

 

Po vsebini ločimo med svetovanje napodročju POSREDNIH DAVKOV(DDV ipd.) in NEPOSREDNIH DAVKOV (DDPO, Dohodnina itd.), PREMOŽENJSKIH DAVKOV, PRISPEVKOV ter DRUGIH JAVNIH DAJATEV, kot to predvideva USTAVA RS.

Prispevke za zdravstveno in pokojninsko ter drugo obvezno zavarovanje, smo zaradi poenostavitve uvrstili med "neposredne davke", četudi gre za t.i. neposredne javne dajatve. Na podlagi zakona, zavarovanec prejme na podlagi plačila obveznega prispevka točno določeno javno storitev (zdravstveno storitev, izplačilo pokojnine itd.). Pri davkih pa gre za dajatev, pri kateri ni neposredne "protistoritve".

 

Z vidika financiranja različnih "javnih blagajn", ločimo:

 1. javne dajatve državnega proračuna,
 2. javne dajatve za financiranja zdravstva in socialnih zavarovanja,
 3. javne dajatve lokalne samouprave ter
 4. javne dajatve javnih gospodarskih služb ter RTV prispevek.  
  

   

 

Področja davčnega svetovanja - Neposredne dajatve (DDPO, Dohodnina, Prispevki.....), Posredne datve (DDV, DPN....) in Premoženjski davki