PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (466)/Comments (0)/

Nov Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov

Z veljavnostjo novega  Pravilnika o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov preneha veljati   Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov, ki je bil izdan na podlagi starega  Zakona o trošarinah (ZTro). Nov pravilnik določa največji dopustni primanjkljaj pri skladiščenju in prevozu trošarinskih izdelkov, ki so v režimu odloga plačila trošarine, ter način ugotavljanja primanjkljaja in uveljavljanja odpusta plačila trošarine.

petek, 29. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (418)/Comments (0)/
Tags: Z-Tro-1

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.

 Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret   

 Pripomocek za obračun razlike trošarine

 Uporabniška navodila - priročnik TRO-RAZ

torek, 04. julij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (395)/Comments (0)/
sreda, 28. junij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (472)/Comments (0)/
torek, 30. maj 2017/Author: Admin MPS/Number of views (426)/Comments (0)/

UPRS sodba I U 671/2016

Po določbah ZTro se glede vseh vprašanj postopka, ki niso urejena s tem zakonom, uporablja zakon o davčnem postopku. V drugem odstavku 45. člena ZDavP-2 je glede materialnih rokov izrecno določeno, da se v primeru, če je zadnji dan predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika. Navedeno ne velja samo v primeru, če ni s tem zakonom (ZDavP-2) ali zakonom o obdavčenju (ZTro) določeno drugače, kar pa se v konkretnem primeru ne ugotavlja.
torek, 14. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (388)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
ponedeljek, 27. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (414)/Comments (0)/

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.  Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov.    Dne 1. 3. 2017 se bodo zvišale cene cigaret navedenih v » Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne, 28. 2. 2017«, ki je dosegljiv na spletni strani FURS. Razpredelnica s starimi in novimi DPC cigaret ( Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se prav tako nahaja na spletni strani FURS. Glede na navedeno, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 28. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu » Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« do 15. 3. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 29. 4. 2017. Ker je to sobota, se rok za navedeno plačilo v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno...
ponedeljek, 27. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (364)/Comments (0)/

Vključitev dokumentov napoved prejema pošiljke in napoved odpreme pošiljke v informacijski sistem E-TROD

Obveščamo vas, da je od 22. februarja 2017 osebam, ki prejemajo in odpremljajo  trošarinske izdelke v skladu z 29. in 30. členom Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), preko IS E-TROD omogočena predložitev:

  1. dokumenta Napoved prejema pošiljke iz druge države članice (TRO-NAP), s katerim prejemnik trošarinskih izdelkov v Sloveniji davčnemu organu pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice, napove prejem pošiljke trošarinskih izdelkov, ki so bili že sproščeni v porabo v drugi državi članici in nastane obveznost za obračun trošarine v Sloveniji. Poleg dokumenta TRO-NAP prejemnik tovrstnih trošarinskih izdelkov predloži davčnemu organu v višini predvidenega trošarinskega dolga, ki ga izračuna na dokumentu TRO-NAP, instrument zavarovanja plačila trošarine oziroma plača predvideni trošarinski dolg na prehodni carinski podračun (vrsta plačila se označi tudi na dokumentu TRO-NAP). Najpozneje v roku treh delovnih dni od dneva prejema trošarinskih izdelkov, nato prejemnik trošarinskih izdelkov preko IS E-TROD nato predloži še ustrezen obračun za trošarine;

  2. in dokumenta Napoved odpreme pošiljke v drugo državo članico (TRO-NAO), s katerim pošiljatelj trošarinskih izdelkov napove davčnemu organu pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov, odpremo trošarinskih izdelkov, ki so bili že sproščeni v porabo v Sloveniji in nastane obveznost za obračun trošarine v namembni državi članici.
petek, 24. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (435)/Comments (0)/
Tags: Z-Tro-1
torek, 21. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (354)/Comments (0)/
RSS