PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

Spoštovani,

vse pravice plačnikov davkov, kot jih udejanja kanadska davčna administracija, so prikazani v stolpu desno. Kliknite na posamezno pravico in uvideli boste pomen posameznega člena KODEKSA.

Pri vsaki pravici je na kratko opisan tudi komentar kje v SLOVENIJI, kjer imamo pravice urejene preko pravnih pravil, odstopamo od urejenih demokracij. 

Ključna težava pri nas je pri IZVAJANJU zakonodaje, zato je nujno potrebno sprejeti tudi STANDARDE FURS, s katerimi bi uokvirili pooblastila s ciljem, da slovensko podjetje prejema ENAKE ali boljše storitve, kot jih prejema avstrijsko ali nemško podjetje 

 

 

24

dec.

2019

11. Pravico imate, da pričakujete, da bomo odgovorni - 11 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

11. Pravico imate, da pričakujete, da bomo odgovorni - 11 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

Gre za načelo odgovornega ravnanja davčne uprave, ki pa bi se moralo pokazati tudi v obliki poročanja v DRŽAVNEM ZBORU. 

Comments (-)
Number of views (3043)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

12. Pravica pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah - 12 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

12. Pravica pomoči oz. odlog plačila kazni v izrednih okoliščinah - 12 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

FURS ne sme  izvajati IZVRŽBE  za kazni, če bi IZVŽBA lahko pomenila nepopravljive posledice za Vas.

Comments (-)
Number of views (3022)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

Finančna uprava bi morala na letnem nivoju poročati o STANDARDIH delovanja (storitve FURS) in o tem poročati enkrat letno. 

Comments (-)
Number of views (2985)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

14 Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - T.RIGHTS-Ad.R.

14 Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - T.RIGHTS-Ad.R.

Author: Franc

Gre za pravico, da ima PLAČNIK pravico vedeti, kaj določa zakon, oz. da je pravočasno opozorjen oz. informiran kdaj gre za IZOGIBANJE, ki ni dopustno.

 

Comments (-)
Number of views (3174)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV

Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV

Author: Franc

Finančna uprava mora malim plačnikom davka omogočiti prilagodljivo okolje s ciljem nižanja stroškov za plačnike davkov.

Comments (-)
Number of views (3317)
Article rating: No rating

24

dec.

2019

7. Pravica do ODLOGA PLAČILA, do odločitve nepristranskega organa - 7 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

7. Pravica do ODLOGA PLAČILA, do odločitve nepristranskega organa - 7 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Author: Franc

PRavica do odloga določa, da ne plačate spornih zneskov davkov.

Comments (-)
Number of views (3283)
Article rating: No rating

26

dec.

2019

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji - ko bi uvedli Kodeks pravic - 1 .del

Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi

Author: Franc
Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi
Comments (-)
Number of views (3002)
Article rating: No rating

26

dec.

2019

Astrofizika, pardon, davki za vse, ki se jim mudi - 3.del - prispevki za elektriko

Zakaj imamo toliko nelogičnosti v našem davčnem sistemu - pri plačevanju prispevkov za elektriko?

Author: Franc
Comments (-)
Number of views (3122)
Article rating: No rating

27

dec.

2019

Kaj bi lahko storil VARUH za pravice plačnikov davkov v Sloveniji, če bi ga uvedli?

Author: Franc
Če bi imeli v SLOVENIJI VARUHA pravic davkoplačevalcev in bi slednji imel "dejanske" pristojnosti, potem bi......
Comments (-)
Number of views (3236)
Article rating: No rating

6

jan.

2020

Pravice plačnikov davkov v R Sloveniji - kje so kršene pravice plačnikov davkov pri nas?

Utemeljitev pravice plačnikov davkov pri nas glede na prakso drugje

Author: Franc

 

Taxpayer Rihts in Canada and in SLovenia

Utemeljitev pravic plačniko davkov v Kanadi - Povezava: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2797381

 

Comments (-)
Number of views (2951)
Article rating: No rating

8

jan.

2020

16. E. Pravica, da ne boste deležni povračilnih ukrepov, če vložite pritožbo ali pripombe (0)

16. E. Pravica, da ne boste deležni povračilnih ukrepov, če vložite pritožbo ali pripombe (0)

Author: Franc

Pravica plačnika davkov do ne povračilnih ukrepov države v primeru pripomb in pritožbe je del t.i. zaveze davčne administracije, ki je zajeta v načelu odgovornega ravnanja davčnega organa. 

Comments (-)
Number of views (2888)
Article rating: No rating
RSS
12

Categories

 

 

soap2day