Išči

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji - TAXPAYERS RIGHTS in SLOVENIA

Spoštovani, vse pravice plačnikov davkov, kot so opisane v tem prispevku, so opredeljene v Ustavi Republike Slovenije (in Listini EU o temeljnih pravicah, Evropski konvenciji za človekove pravice ipd.). Slovenija nima uvedenega Kodeksa pravic plačnikov davkov (in določene pravice udejanja pomanjkljivo), zato je sistematika PPD na našem spletnem mestu urejena po kanadskem modelu. Zato (ker imamo težave na nivoju zakonov in na nivoju izvjanja zakonov) lahko določene pravice (npr. p. do zasebnosti) udejanjamo zgolj na podlagi vložitve pravnih sredstev.

Link: KODEKS ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS, ki ga je sprejela Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije
s ciljem spodbujanja odločevalcev pri nas, da zberejo pogum in uvedejo Kodeks - tudi za slovenske plačnike davkov.

 

Za funkcionalnost strani
uporabljamo piškotke,
ki ne hranijo osebnih podatkov.

Nekateri piškotki so bili
morda že servirani
v skladu z zakonodajo.

Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.
Želim več informacij
0 2139

C 3. Pravica do ZASEBNOSTI in ZAUPNOSTI- 3 TAXPAYER RIGHTS

C 3. Pravica do ZASEBNOSTI in ZAUPNOSTI- 3 TAXPAYER RIGHTS

Zasebnost je ključno načelo, ki jo mora varovati država pri t.i. davčnih zadevah.  (gre za zasebne zadeve v zvezi s premoženjem, denarnimi tokovi, gre za družinske odnose itd..).

0 3161

D 13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

13. Letno poročilo o STANDARDIH pri storitvah organa in POROČILO - 13 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS 

Kako bi morala FURS udejanjati navedeno pravico? Finančna uprava bi morala na letnem nivoju poročati o STANDARDIH delovanja (storitve FURS) in o tem poročati enkrat letno. 

0 2173

D 8.Pravica do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV - 8 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

8.Pravica do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV - 8 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

D 8.Pravica do KONSISTENTNE UPORABE DAVČNIH ZAKONOV - 8 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS

Kako bi morala FURS udenjanjati navedeno pravico? Finančni urad mora vse zakone izvajati KONSISTENTNO, sicer gre za kršitev ustavnega načela ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE. 

0 3343

F 14. Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - You have the right to be warned about suspicious tax schemes T.RIGHTS-Ad.R.

14. F Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - T.RIGHTS-Ad.R.

14. F Imate pravico pričakovati, da vas bomo pravoč. opozorili na sporne davčne sheme - T.RIGHTS-Ad.R.

Kako bi morala FURS udejanjati navedeno pravico? Gre za pravico, da ima PLAČNIK pravico vedeti, kaj določa zakon, oz. da je pravočasno opozorjen oz. informiran kdaj gre za IZOGIBANJE, ki ni dopustno.

 

0 3570

F 15. Pravica imate, da vas zastopa oseba po vaši izbiri - 15 TAXPAYER RIGHTS - INFORMIRANJE

15. Pravica imate, da vas zastopa oseba po vaši izbiri - 15 TAXPAYER RIGHTS - INFORMIRANJE

15. Pravica imate, da vas zastopa oseba po vaši izbiri - 15 TAXPAYER RIGHTS - INFORMIRANJE

Gre za ključno pravico, ki jo udejanjajo (plačnikom davkov) FURS in davčni svetovalci oz. davčni posredniki (davčni svetovalci, računovodje, odvetniki in notarji). V R Sloveniji se pravica do zastopanja ne omogoči stranki takoj, ko se davčna zadeva "preseli" na Upravno sodišče (III. in IV. stopnja odločanja), saj davčni svetovalec, kot strokovnjak, ne sme zastopati strank pred Upravnim sodiščem. Postavljajo se vprašanja enakosti orožij itd...

0 3509

M 17-21 Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV - the right to equality for small taxpayers

17-21 . Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV - the right to equality for small taxpayers

M 17-21 Pravice, ki bi morale veljati za t.i. MALE PLAČNIKE DAVKOV - the right to equality for small taxpayers

Kako bi morala FURS udejanjati naveddeno pravico? Finančna uprava mora malim plačnikom davka omogočiti prilagodljivo okolje s ciljem nižanja stroškov za plačnike davkov.

0 3200

MP Pravice plačnikov davkov v R Sloveniji - kje so kršene pravice plačnikov davkov pri nas z vidika USTAVE RS, tudi sodba Sodišča EU z vidika 51. člena LEUTP

Utemeljitev pravice plačnikov davkov pri nas glede na prakso drugje

Pravice plačnikov davkov pri nas in v Kanadi. 

Utemeljitev pravic plačniko davkov v Kanadi - Povezava: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2797381

0 181

POVZETEK: KAJ SO PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV in zakaj je potrebno uvesti KODEKS ZA PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV

Bistvo: KAJ SO PRAVICE PLAČNIKOV DAVKOV

Kaj so pravice plačnikov davkov, kot jih razumejo v urejenih demokracijah

Kodeks pravic plačnikov davkov (KPPD) iz tega sestavka je predlog kodeksa, ki ga je avtor pripravil tudi za Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije in bi lahko predstavlja osnovo za uveljavitev kodeksa pri nas.

Predlog povzema dobre rešitve iz Kanade, Nemčije, Nizozemske in drugih sodobnih demokracij ter je skladen s priporočili OECD in EU na področju uveljavitve KODEKSOV. Poglejmo katere pravice varuje kodeks in zakaj je varovanje pravic pomembno za celotno državo.

RSS
Please edit and save settings.