PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

Spoštovani,

vse pravice plačnikov davkov, kot jih udejanja kanadska davčna administracija, so prikazani v stolpu desno. Kliknite na posamezno pravico in uvideli boste pomen posameznega člena KODEKSA.

Pri vsaki pravici je na kratko opisan tudi komentar kje v SLOVENIJI, kjer imamo pravice urejene preko pravnih pravil, odstopamo od urejenih demokracij. 

Ključna težava pri nas je pri IZVAJANJU zakonodaje, zato je nujno potrebno sprejeti tudi STANDARDE FURS, s katerimi bi uokvirili pooblastila s ciljem, da slovensko podjetje prejema ENAKE ali boljše storitve, kot jih prejema avstrijsko ali nemško podjetje 

 

 

10

apr.

2012

Študent SPP in davčno priznani odhodek PREHRANE

Študent SPP in davčno priznani odhodek PREHRANE z vidika ZDOH in ZDDPO.

Author: Anonym
Vaše vprašanje:

Imam s.p. in sem hkrati redna študentka Ekonomske fakultete Maribor kar pomeni da nisem opravičena do bonov za študentsko prehrano. Zanima me ali si lahko pri svoji dejavnosti knjižim kakšne stroške za prehrano?
Comments (-)
Number of views (5679)
Article rating: No rating

10

nov.

2012

Najem stanovanja in boniteta

Najem stanovanja in boniteta z vidika Zakona o dohodnini

Author: Anonym
Vprašanje:

Prosim Vas za nasvet. Od matične firme, od katere sedež je v Budimpešti, sem dobila priložnost, da mi v Sloveniji blizu slovenske firme, financira najem stanovanja. Tekoče stroške krijem jaz, najemnino pa madžarska firma.
Zanima me, kako moram urejati pogodbo z slovenskim lastnikom stanovanja če tudi madžarska firma želi imeti pogodbo, na podlagi katere bo nakazala najemnino, jaz pa, zaradi plačevanja tekočih stroškov, isto moram imeti sklenjeno pogodbo z lastnikom.
Comments (-)
Number of views (5779)
Article rating: No rating

1

jul.

2011

Nakup nepremičine, gradnja nepremičnine in DDV

Nakup nepremičine, gradnja nepremičnine in DDV

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Če podjetje-zavezanec za ddv (oseba A), kupi zemljišče za izgradnjo poslovnega prostora; kako je v tem primeru z ddv?
Kako je z ddv pri sami gradnji poslovnega objekta (velja t.i. 76.a člen, ali je kako drugače)?
Kako obračunati izstopni DDV pri nakupu nepremičnine glede na DDV status prodajalca. Kako obračunati izstopni DDV pri gradbeni stortive ?

Comments (-)
Number of views (5518)
Article rating: No rating

16

maj

2011

Prevoz za tujega narocnika iz EU in prevoz blaga preko podizvajalca

Prevoz za tujega narocnika iz EU in prevoz blaga preko podizvajalca

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Od hrvaškega podjetja smo dobili naročilo za prevoz blaga iz Zagreba (kjer ima naročnik tudi sedež in proizvodnjo) v Ljubljano do njihovega kupca. Smo sicer zavezani za DDV a ker se s prevozi ne ukvarjamo, smo storitev naročili našemu poslovnemu partnerju, avtoprevozniku iz Ljubljane, tudi zavezancu za DDV. Prevoznik je prepeljal blago iz Zagreba v Ljubljano, ga izvozno carinil na Bregani in uvozno carinil v Ljubljani ter ga raztovoril pri enemu od kupcev hrvaškega podjetja.
Comments (-)
Number of views (4699)
Article rating: No rating

22

jun.

2011

Vstopni DDV pri pridobitvi blaga iz Italije in pravilnost DDV številke oz. računa

Vstopni DDV pri pridobitvi blaga iz Italije in pravilnost DDV številke oz. računa

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Kakšen je postopek glede DDV-ja pri italijanskih dobaviteljih, pri katerih VIES napiše, da številka ni veljavna davčna številka? - Do sedaj smo pri računih, za katere smo dobili na VIES-u, da ni davčni zavezanec obračunali izstopni DDV, vstopnega pa si nismo upoštevali in predstavlja naš strošek. Ali je kakšna možnost, da bi vseeno upoštevali vstopni DDV.
Comments (-)
Number of views (5315)
Article rating: No rating

29

sep.

2011

Izvajanje plačil slovenskemu podjetju na račun (TR), odprt v EU

Izvajanje plačil slovenskemu podjetju na račun (TR), odprt v EU - ZdavP

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Podjetje A, ki je registrirano v Sloveniji, je za naše podjetje (B) opravilo neko storitev, ki je bila dogovorjena med podjetjema.

Vprašanje 1: Ali lahko nakažemo denar podjetju B na račun, ki je odprt v državi EU ?

Vprašanje 2: Sedaj pa podjetje A, ki je registrirano v Sloveniji in ima bančne račune odprte v Sloveniji, zahteva od našega podjetja plačilo storitve na bančni račun, ki je odprt v Švici, račun za storitev pa je izdalo neko podjetje iz tretje države(C). Naše podjetje se s tem ne strinja, po našem mnenju bi moralo podjetje A izdati račun, katerega bi plačali.  Zanima me, kakšno je vaše mnenje? Kje bi pravno lahko to preveril, katere zakone? Sam mislim, da se podjetje A, s tem, ko vztraja, da se storitev plača v Švico, želi izogniti plačilu davka na dobiček. Naše podjetje pa bi mu s tem, če plačamo račun v Švico, pomagali pri izogibanju plačila davka na dobiček.


Comments (-)
Number of views (5845)
Article rating: No rating

28

sep.

2011

Kako obračunati DDV ob prodaji blaga preko interneta v EU ali izvoz ? Kakšne so dajatve pri uvozu preko pošte ?

Kako obračunati DDV ob prodaji blaga preko interneta v EU ali izvoz ? Kakšne so dajatve pri uvozu preko pošte z vidika carine in DDV-ja?

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Preko naše internetne strani prodajamo izdelke narejene v Sloveniji, po celem svetu fizičnim osebam; končnim kupcem. Kako naj obračunamo DDV ?

Do sedaj smo DDV  20% računali tako kupcem iz EU, kot tudi  kupcem iz ostalih območij. Na internetnih straneh pa vidim, da recimo ameriška podjetja evropskim ne zaračunavajo davka. Ker bi bili radi še bolj konkurenčni na globalnem trgu, me zanima, kdaj oz. če sploh moramo zaračunavati davek kupcem izven EU ?
 
Comments (-)
Number of views (5593)
Article rating: No rating

11

maj

2011

Obračun DDV pri gradnji zasebnih stanovanj po 1.1.2011 (preko podizvajalca) v trgovini.

Obračun DDV pri gradnji zasebnih stanovanj po 1.1.2011 (preko podizvajalca) v trgovini - stopnja ddv.

Author: Anonym

 Vaše vprašanje:

Ali lahko v trgovini prodajamo notranja vrata, keramične ploščice... za katere nudimo montažo ( z podizvajalcem) po 8,5% davkom?
 
Comments (-)
Number of views (5647)
Article rating: No rating

12

feb.

2010

Davčna obravnava donacije v naravi KARITASU

Davčna obravnava donacije v naravi KARITASU

Author: Anonym


Vprašanje:

Kakšna je davčna obravnava donacije v naravi trgovskega podjetja KARITASU ?

Comments (-)
Number of views (5778)
Article rating: No rating

8

nov.

2010

DDV pri montazi vodovoda in centralnega ogrevanja po 1.1.2011

DDV pri montazi vodovoda in centralnega ogrevanja po 1.1.2011

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Imamo trgovino (d.o.o.) z materialom za vodovod in centralno ogrevanje. Zaposlene imamo tudi monterje, ki pri nas kupljen material strankam tudi zmontirajo (fizičnim strankam). V tem primeru sedaj material z montažo zaračunamo 8,5% DDV. Kako bo s tem po 1.1.2011?
Comments (-)
Number of views (4863)
Article rating: No rating

31

avg.

2010

Dajanje brezplačnih vzorcev in DDV

Dajanje brezplačnih vzorcev in DDV

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Zanima nas vprašanje obračuna DDV-ja pri pridobitvi gratis vzorca iz druge države članice in gratis posredovanje tega blaga končnemu kupcu.
Zanima nas, ali DDV, katerega tuji dobavitelj ob gratis dobavi plača v svoji državi, lahko mi kot trgovec, kateri isto blago gratis fakturira končnemu kupcu , poračunamo kot vstopni DDV.

Primer:
 ITAL. dobavitelj fakturira gratis vzorec
 25 kg material x 1,00 eur =25,00 eur
  +20% DDV (IVA) = 5,00 eur
  skupaj =30,00 eur
 
 Naše podjetje isti material pošlje končnemu kupcu v preizkus in fakturira gratis vzorec
 25 kg material x 1,00 eur =25,00 eur
  +20% DDV =5,00 eur
  skupaj =30,00 eur
 
Naše podjetje mora od fakture plačati 5,00 eur DDV-ja , ker pa tega davka od kupca ne prejme plačanega (gratis dobava), me zanima, ali je upravičen do odbitka že plačanega davka, katerega je tuji dobavitelj plačal v svoji državi (sicer bo davek plačan dvakrat za isto blago)

Comments (-)
Number of views (5728)
Article rating: No rating

6

sep.

2010

Montiranje notranjih vrat - trgovsko podjetje in ddv

Montiranje notranjih vrat - trgovsko podjetje in ddv

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Smo trgovina (d.o.o.), ki se ukvarja s prodajo lesnih repromaterialov, sedaj pa se nam ponuja tudi možnost prodaje notranjih vrat. 
 V zvezi s tem pa se nam zastavlja vprašanje, ali spada ta prodaja glede obdavčitve v "obrnjeno davčno obveznost", ali je potrebno od kupca pridobiti dokazila, ali gre za vgradnjo le-teh v novogradnjo ali je to adaptacija? Ali je kakšna razlika če prodamo samo vrata kot blago (kakšen je potem davek), kajti imamo tudi podizvajalca kateri nudi montažo vrat, katero potem mi prefakturiramo in tako lahko kupcu ponudimo tudi prodajo z montažo, kar je za njih bolj privlačno.


Comments (-)
Number of views (5080)
Article rating: No rating

7

jun.

2010

Investiranje v POHIŠTVO in olajšava z vidika ZDDPO-2

Investiranje v POHIŠTVO in olajšava z vidika ZDDPO-2

Author: Anonym

Vaše vprašanje:
 
Davčna uprava je pri pregledu davka od dohodkov pravnih oseb za družbo AB d.o.o., ugotovila, da smo upoštevali davčno olajšavo za investiranje v opremo in sicer stenske elemente in paletne regale prevzete od C d.o.o.. Davčna olajšava znaša 2.000,00 €. Po mnenju davčne (sklicujoč se na razlago) do te olajšave nismo upravičeni. Davčni smo odgovorili, da smatramo da je to oprema nujna za opravljanje dejavnosti in da smo do obračuna olajšave upravičeni.
Davčni urad se je povezal z Ljubljano in prejel odgovor, da v skladu s Pojasnilom DURS , št. 4214-51/2009, z dne 13.7.2009 nismo upravičeni do te olajšave, saj je po splošno uveljavljenem pojmu pohištvo del opreme bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki funkcionalni rabi. Za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati, ne glede na to, v katerem prostoru se pohištvo nahaja oziroma za kakšen namen se uporablja.
Glede na zgoraj navedeno prosim za mnenje.

Comments (-)
Number of views (5661)
Article rating: No rating

5

apr.

2010

Šolnina za hči povezane osebe in dohodnina, DDPO ter DDV.

Šolnina za hči povezane osebe in dohodnina, DDPO ter DDV.

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Spoštovani, imam trgovino in me zanima, če hčeri plačam šolnini, če lahko le to upoštevam v stroških in odbitnem DDV.
 
Comments (-)
Number of views (6614)
Article rating: No rating

5

apr.

2010

Vračilo plačanega davka v tujini - dokazila po DDPO-2

Vračilo plačanega davka v tujini - dokazila po DDPO-2

Author: Anonym

Vaše vprašanje:
 
V letu 2009 smo dobili iz tujine plačane obresti. Izplačevalec je moral ob plačilu plačati davek po odbitku. Kakšna dokazila naj zahtevamo od njega, da si bomo ta davek lahko upoštevali kot plačan davek v tujini, v obračunu DDPO za leto 2009.
 
Glede na to, da so nam bile v letu 2009 plačane obresti iz leta 2008 (prihodek vključen v davčno osnovo 2008), se v tem primeru zap.št. 1.1. obrazca DDPO verjetno ne izpolnjuje?
Comments (-)
Number of views (5740)
Article rating: No rating

5

apr.

2010

Tranzit kave in prenos kave v predelavo in DDV

Tranzit kave in prenos kave v predelavo in DDV

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Želeli bi trgovati s kavo. Gre za NEŽIVILSKO uporabo kave. Kavo bi prodajali v tranzitu in je ne bi skladiščili v podjetju. Katera dovoljenja potrebujemo za ta namen?
 
Imamo pa še nadaljnje vprašanje glede kave. Obeta se nam posel v Nemčiji. V osnovi gre za naslednje. Proizvajalcu kavnih mlinčkov v Nemčiji bi za namen testiranja PRODALI praženo kavo v zrnju. Le ta bo kavo v mlinčkih zmlel, kavo pa nam vrnil v Slovenijo (brez plačila).

Ali je potrebno v Nemčiji plačati kakšno trošarino na kavo ali kakšno drugo dajatev?
Comments (-)
Number of views (4916)
Article rating: No rating

24

mar.

2010

Naknadni popust iz EU in evidentiranje DDV

Naknadni popust iz EU in evidentiranje DDV

Author: Anonym


Vaše vprašanje:

Dobaviteljem iz EU (oseba C) plačamo račune pred zapadlostjo in nam oni priznajo cassasconto za plačila. Ali moramo (oseba A) od cassascontov narediti samoobdavčitev ? 

Comments (-)
Number of views (5086)
Article rating: No rating

24

mar.

2010

Obdavčenje DARILNIH bonov za zaposlene z vidika dohodnine

Obdavčenje DARILNIH bonov za zaposlene z vidika dohodnine

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Zanima me davčna obravnava nagrade - darilnih bonov, ki jih nameravamo podeliti našim zaposlenim kot nagrado za uspešno opravljeno delo. Naj povem, da bomo nagrade podelili tudi študentom, ki pri nas opravljajo storitev prodaje in imajo veljavno stalno napotnico. Ali je potrebno nagrado (do max 40€ vrednosti darilnih bonov) prijaviti durs-u? Pri zaposlenemu se verjetno obračunajo kot bonitetea, kaj pa v primeru študenta, ki je plačan preko napotnice?
Comments (-)
Number of views (5754)
Article rating: No rating

24

feb.

2010

Kakšni so pogoji za uveljavljanje olajšave za humanitarne dejavnosti z vidika DDPO-2 ?

Kakšni so pogoji za uveljavljanje olajšave za humanitarne dejavnosti z vidika DDPO-2 ?

Author: Anonym

Vaše vprašanje:


Imamo vprašanje glede olajšave za donacije –izplačila za humanitarne, invalidske,.. namene DDPO točka 15.13 (59. Člen ZDDPO-2).
Ali pri plačilih teh donacij in uveljavljanju olajšave res moramo gledati seznam upravičencev do donacij za leto 2009, da si lahko priznamo olajšavo?
Ali ni ta seznam objavljen samo za donacije dela dohodnine?

Zgoraj omenjeni  59.čl.ZDDPO seznama ne navaja.

Kaj svetujete glede tega komu lahko doniramo, da lahko uveljavljamo davčno olajšavo po ZDDPO?
Comments (-)
Number of views (5569)
Article rating: No rating

19

jan.

2014

Tristranski posli in DDV (chain transactions)

Prodaja blaga s prevozom med tremi državami članicami EU in pomen paritete

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Družba iz Slovenije (SLO) proda novo vozilo kupcu in Nemčije, zavezancu za DDV (NE1). Vozilo je bilo odpeljano v Nemčijo kupcu NE2.
Datum ra
čuna je 1.12.1012, dobavo v EU se opravi 1.12.2013. Vozilo je odpeljano CMR 1.12.2013.

Plačila so bila izvedena 30 dni pred datumom dobave. Ali je potrebno izdajati avansne račune in kako je potrebno izvesti posel z vidka DDV-ja?Comments (-)
Number of views (5654)
Article rating: No rating

19

jan.

2014

Prodaja blaga kupcu v Nemčijo, blago odpelje kupec v Italijo (triagular transactions)

DDV-Tristranski posli

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Prodajalec is Slovenije (SLO) izroči vozila kupcu iz Nemčije po pariteti ex works (NE1).  NE1 pa preko prevoznika vozilo odpelje v ITALIJO kupcu IT. Ali lahko SLO uveljavlja oprostitev po 46. členu ali pa gre za tristranski posel. Kako rešiti problem ?


 

Comments (-)
Number of views (6153)
Article rating: No rating

24

feb.

2014

Povračila potnih stroškov in poročanje DURS-u (Rek-1 po 1.1.2014)

Katere povračila stroškov se poroča DURS-u?

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Zanima nas, kaj se poroča  v REK obrazec v primeru, ko gre zaposleni na službeno pot z lastnim vozilom, z njim pa potuje tudi poslovni partner.

Naš uslužbenec s poslovno kartico (ali pa z gotovino) plača: cestnine za svoje vozilo  (to se poroča), prenočišče zase in poslovnega partnerja, večerjo (reprezentanca ) za oba.

 


 

Comments (-)
Number of views (7384)
Article rating: No rating

12

mar.

2014

Izplačevanje prokuristu upokojencu v letu 2014

Prispevki, dohodnina, povračila stroškov in izplačila upokojencem prokuristom po 1.1.2014

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Imate upokojenca lastnika in prokurista firme. S spremembo zakonodaje v letu 2014 so se spremenili pogoji za izplačilo prokuristu. Zanima vas na kakšen način lahko izplačate upokojencu prokuristu za njegovo delo, da bo zakonito in ne bo izgubil pokojnine.  Poleg tega mu bi radi izplačevali tudi potne stroške,  stroške prehrane in stroške službenih poti.


Comments (-)
Number of views (7271)
Article rating: No rating

9

apr.

2014

Kako izstavimo račun, če opravljamo storitev vzdrževanja in popravila razsmernikov za sončne elektrarne?

DDV in gradnja ter vzdrževanje sončnih elektrarn

Author: Anonym

Vaše vprašanje:

Izvajamo vzdrževanje (pregled oz. kontrola in po potrebi popravilo) razsmernikov, ki so del sončnih elektrarn. Kako moramo izstaviti račun, če storitev zaračunamo DDV zavezancu iz Slovenije.

 

Comments (-)
Number of views (5284)
Article rating: No rating

9

apr.

2014

Kako izstavimo račun, če opravljamo storitev vzdrževanja in popravila razsmernikov za sončne elektrarne?

Author: Anonym
  Vaše vprašanje: Izvajamo vzdrževanje (pregled oz. kontrola in po potrebi popravilo) razsmernikov, ki so del sončnih elektrarn. Kako moramo izstaviti račun, če storitev zaračunamo DDV ...
Comments (-)
Number of views (967)
Article rating: No rating
RSS
12
12

Categories

 

 

soap2day