PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

Spoštovani,

vse pravice plačnikov davkov, kot jih udejanja kanadska davčna administracija, so prikazani v stolpu desno. Kliknite na posamezno pravico in uvideli boste pomen posameznega člena KODEKSA.

Pri vsaki pravici je na kratko opisan tudi komentar kje v SLOVENIJI, kjer imamo pravice urejene preko pravnih pravil, odstopamo od urejenih demokracij. 

Ključna težava pri nas je pri IZVAJANJU zakonodaje, zato je nujno potrebno sprejeti tudi STANDARDE FURS, s katerimi bi uokvirili pooblastila s ciljem, da slovensko podjetje prejema ENAKE ali boljše storitve, kot jih prejema avstrijsko ali nemško podjetje 

 

 

Published on ponedeljek, 06. januar 2020

Koliko davkov (davki,prispevki, druge dajatve) plačamo v R Sloveniji

Zakaj imamo toliko nelogičnosti v našem davčnem sistemu ?

Spodaj prikazujemo podatke o plačilu davkov, prispevkov in drugih dajatev, kot jih določa Ustava R Slovenije, ki jih moramo izračunati iz različnih virov v kolikor želimo dobiti dejanske podatke o tem, koliko moramo plačati davkov v naši državi.

V letu 2019 bodo plačniki davkov plačali okvirno  18.697,78 MRD EUR obveznih javnih dajatev oziroma 8.949,26 EUR/prebivalca (okoli 40% v BDP).

Kje so izzivi?  Za elektriko plačamo približno še dodatnih 10% "drugih dajatev" vse zbrane dohodnine, ki se nateče v proračun R Slovenije.  Tega podatka nihče ne spremlja. Izračuni za druge dajatve so približni, saj ni bilo mogoče pridobiti natančnih podatkov. 

 

VIR: PODATKI (FURS - informacija javnega značaja): klikni tukaj.

 

    2018 Ocena povečanja od 1 - 8 2019 povečanje Pričakovani prihodki 2019  
Uradni podatek - Pregled javnofinančnih gibanj  - Sept. 2019, MF 18.593,60   3,80% 706,56   19.300,16
PRORAČUN RS Davčni + nedavčni prihodki brez Db in sredstev EU   9.114,50 4,90% 446,61 9.561,11  
Nedavčni prihodki (Db, takse, globe)     -1,00% 0,00 0,00  
Ostali prihodki (EU sredstva, drugo)     -22,50% 0,00 0,00  
ZPIZ - brez transferja proračuna   4.192,90 7,50% 314,47 4.507,37  
Zdravstveno zavarovanje-brez transferja proračuna   2.371,20 7,50% 177,84 2.549,04  
Občine - samo prihodki brez transferjev   1.897,30 2,50% 47,43 1.944,73  
             
Davki na položnice za elektriko brez DDV in trošarin - izračun 4084 kwh , 824.618 gospodinjstev , 38,94% delež drugih dajatev na položnici brez DDV in trošarine ter elektrike,  2,089 mio prebivalcev - podatek samo za GOSPODINJSTVA ! *   135,53 -      135,53  
skupaj - plačnik davkov RS to plača   17.711,43     18.697,78  
Davki v EUR   17.711.430.759,33     18.697.781.259,33

 

 

 

 

 

* Pismo - odgovor iz BORZENA, ki je poslal podatek na podlagi informacij javnega značaja o plačilu prispevkov na položnice:

Na Borzenu glede posameznih postavk na položnici za elektriko razpolagamo zgolj s podatki vezanimi na prispevek za delovanje operaterja trga in prispevek za OVE in SPTE.

 

Za leto 2018 (brez DDV):

-              Prispevek za delovanje operaterja trga 1.756.289€ (13.509.913.582 kWh),

-              Prispevek za OVE in SPTE 143.689.772€ (111.983.424 kW).

 

* RTV prispevek je pobran od plačnikov davkov v višini 94,8 mio EUR letno in tudi ni upoštevan v zgornjih izračunim.

 

 

 

Rate this article:
No rating
Comments (-)Number of views (2908)
Print
Comments are only visible to subscribers.
12

Categories

 

 

soap2day