PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

 

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

 

REŠITVE
torek, 24. december 2019 | 0 | Št. ogledov 527 Kategorije: Pravice plačnikov davkov - TAXPAYER RIGHTS, 7. D. Pravica do ODLOGA PLAČILA, do odločitve nepristranskega organa-7 TAXPAYER RIGHTS - ADM RIGHTS TAGS: TAXPAYER RIGHTS


Plačnik davka v R Sloveniji ima pravico zahtevati, da se pred izdajo odločbe še enkrat preverijo vsi sklepi organa in sicer že pred izdajo odločbe. Po izdani odločbi mora davčni organ ponovno preveriti, ali so pritožbeni razlogi upravičeni s ciljem ,da odloži izvržbo, saj pri nas pritožba ne zadrži izvržbe. 


Žal v Sloveniji 87. člen ZdavP-2, davčni organ ne izvaja Ustavno-skladno. Z drugimi besedami, v R Sloveniji odloga izvržbe po uradni dolžnosti, praktično ni. S tem so grobe kršene pravice strank in praktično vse pravice, kot so navedene v KODEKSIH PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV, ki veljajo v urejenih demokracijah.


Kaj bi se moral zavezati FURS, če bi v Sloveniji uvedli KODEKS plačnikov davkov ?


V primeru uvedbe KODEKSA bi moral FURS takoj urediti področje (z navodili) "resnega" odločanja po 87. členu ZDavP-2. Posledično bi bilo več odlogov izvržb v primerih, ko in če bi stranka vložila pritožbo.


Prav gotovo pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o spremembi določila, kjer pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, kar bi v celoti uresničilo temeljne pravice plačnikov davkov pri nas. 


 

87. člen (suspenzivni učinek pritožbe) - ZDavP-2

(1) Pritožba ne zadrži izvršitve odmerne odločbe, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(2) Davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi.

(3) Če se pritožbi ne ugodi, se za čas, ko je davčnemu zavezancu – fizični osebi odložena izvršba, obračunajo obresti. Obrestna mera za izračun obresti znaša 2 % letno.

(4) Če se pritožbi ne ugodi, se za čas, ko je davčnemu zavezancu, ki ni fizična oseba, odložena izvršba, obračunajo obresti. Obrestna mera za izračun obresti znaša 2 % letno oziroma v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, če je ta na dan izdaje odločbe višja od 2 %.

 

Kako razumejo pravico v Kanadi?


7. You have the right, unless otherwise provided by law, not to pay income tax amounts in dispute before you have had an impartial review

You have the right not to pay personal tax amounts in dispute until you have had an impartial review by the CRA or, if you have sent an appeal to the Tax Court of Canada, until that court has issued its decision. Interest charges will continue to accumulate during this period.

In circumstances that are specified in legislation, such as when an amount is in jeopardy, the CRA can take collection action even though an objection or appeal has been sent.

If you disagree with a decision that resulted in an amount owing

You have the right to object to an assessment or reassessment if you think we did not apply the law correctly. If you disagree with, or do not understand, an assessment or a reassessment, you should contact us at once for an explanation. If you can provide some evidence that our assessment is not correct, we will suspend collection actions on the part of the assessed taxes that you are questioning until the matter is reviewed and resolved. However, you have to pay at once any amounts not in dispute.

For more information on your rights and obligations as an individual in paying disputed personal tax amounts, see When you owe money – collections at the CRA.

 

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS