PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

 

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

 

REŠITVE
torek, 24. december 2019 | 0 | Št. ogledov 398 Kategorije: Pravice plačnikov davkov - TAXPAYER RIGHTS, 15. F. Pravica imate, da vas zastopa oseba po vaši izbiri - 15 TAXPAYER RIGHTS - INFORMIRANJE TAGS:

 

V R Sloveniji, plačnik davkov nima pravice izbrati svojega zastopnika takoj, ko gre zadeva pred Upravno sodišče. Ureditev je v nasprotju s temeljnimi načeli oz. pravico do izbire osebe, ki zastopa plačnika davkov pri nas. 

Prav tako Slovenija krši pravice stranke do informiranja (davčno svetovanje stranki predstavlja del pravice do informiranja) s tem, ko ne želi urediti področja davčnega svetovanja, posledično pa stranka nima objektivnih možnosti, da ji svetuje zaupanja vredna oseba, ki poseduje tudi dovolj znanja.

 

V zadevah, kjer je pooblaščenec ODVETNIK ima tudi  računovodja (davčni svetovalec ima tudi pravico do nerazkrivanja podatkov - glej sodno prakso Nizozemske spodaj) pravice  oz. dolžnost ravnati v korist stranke z vidika varovanja njegovih pravic po določili EKČP (solicitor-client privilege). To so pravice, ki so povezane z morebitnim zasegom listin, ki so v posesti odvetnika.


V Sloveniji pravice, objektivno ni mogoče uveljaviti v celoti, saj nimamo zakona, ki bi omogočil stranki izbrati osebo, ki je zanj najprimernejša. Nimamo zakona o davčnem svetovanju, ki bi lahko določil tudi pogoje za delovanje (to bi moral biti javni interes, podobno kot je že večkrat odločilo nemško ustavno sodišče), kar bi lahko stranki omogočilo, da najbolje uveljavlja svoje pravice.

Poleg tega zakon, protiustavno, tudi v upravnih postopkih različno obravnava davčne svetovalce in odvetnike v smeri, da zastopanje davčnega svetovalca povzroči za stranko višje izdatke, saj zakon neupravičeno različno obravnava delo odvetnika in drugih pooblaščencev. 

Seveda pa je problem tudi pri zastopanju pred Upravnim sodiščem, kjer lahko stranko zastopa samo odvetnik, ki pa praviloma ne pozna dovolj materialno-pravnega področja (davki). Posledično stranka v Sloveniji nima zagotovljene pravice iz tega odstavka. 


Poklic davčnega svetovalca drugje -dobre povezave:


Kako imajo davčno svetovanje urejeno v Nemčiji

Kako je urejeno področje davčnega svetovanja drugje? -https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1055242/FULLTEXT01.pdf

Katere standarde davčnega svetovanja izpolnjuje angleški davčni svetovalec? Povezava:  https://www.tax.org.uk/sites/default/files/B_Rewrite_of_PCRT_Tax_planning_helpsheet_1_March_2019.pdf

 

 

Kako razume načelo davčni organ v Kanadi?


You can choose a person to represent you and to get advice about your tax and benefit affairs. Once you authorize us to deal with this person, we can discuss your situation with your representative. However, you are still legally responsible for your tax and benefit affairs, even if you choose to have someone act for you.

If you feel we have not respected your right to be represented by the person of your choice

We want you to let us know. You can do so by using the CRA Service Complaint process. To find out how to send a service complaint, see 9. You have the right to lodge a service complaint and to be provided with an explanation of our findings.

 

 

Kako razumejo načelo pravičnosti sistema na Nizozemskem v delu, kjer obravnavajo pravico davčnega svetovalca do nerazkrivanja podatkov davčni upravi o svojih klientih?

 

Na Nizozemskem nimajo urejenega davčnega svetovanja v zakonih, toda njihova sodna praksa je jasno določila, da je davčno svetovanje ključnega pomena za t.i. pošten davčni sistem (načelo demokratičnosti, pravičnosti, enakopravne obravnave itd.), ko se mora plačnik davka boriti z močno državo. 

In an obiter consideration (a right of non-disclosure), the Supreme Court concluded (In its judgement of 23 September 2005, BNB2006/21,):

“Because the first question is also of importance with regard to other disputes, it is noted that the principle of fair play, which is one of the general principles of sound administration, is incompatible with an inspector making use of the authority granted to him under Article 47 AWR to obtain reports and other documents prepared by third partiesinsofar as they outline the taxpayer’s taxposition or advise the taxpayer thereon. This consideration also applies tothose parts of the documents that contain information of a factual or descriptive nature for that purpose. The remaining parts (which were not prepared for that purpose) must be provided, upon request, for which it may be necessary to split or edit the documents.”

....

 Amsterdam District Court ruling of 6 October 2011, LJN BT6955.......The preliminary relief judge also concludedthat the responsibility fordetermining which documents have to be provided to the tax authorities lies with the holder of the confidential information, and that the tax authoritiesmay not challenge this decision.

 


Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS