PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Obdavčljivi dogodek in pridobitev blaga iz EU

Obdavčljivi dogodek in pridobitev blaga iz EU

Kdaj moramo obračunati DDV od pridobitve?

Kdaj moramo obračunati DDV od pridobitve blaga, če imamo naslednje poslovne dogodke?

1. Datum izdaje računa: 30.10.2015, 

2. Datum prejema blaga: 3.11.2015,
3. Datum prejema računa 10.11.2015.

 

sreda, 20. januar 2016/Author: Modro poslovanje/Number of views (1668)/Comments (0)/

CELEX:62013CJ0446: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014. # Fonderie 2A proti Ministre de l'Économie et des Finances. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d'État - Francija. #

Člen 8(1)(a) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995, je treba razlagati tako, da je treba šteti, da je kraj dobave blaga, ki ga družba s sedežem v državi članici proda pridobitelju s sedežem v drugi državi članici in na katerem proizvajalec prek izvajalca storitev s sedežem v tej drugi državi članici opravi končna dela, da bi to blago pripravil za dobavo, preden ga prek navedenega izvajalca storitev odpošlje prejemniku, v državi članici, v kateri ima sedež pridobitelj.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (217)/Comments (0)/

CELEX:62013CJ0590: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 11. decembra 2014. # Idexx Laboratories Italia Srl proti Agenzia delle Entrate. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Corte suprema di cassazion

Člena 18(1)(d) in 22 Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 91/680/EGS z dne 16. decembra 1991, je treba razlagati tako, da ti določbi vsebujeta formalne zahteve v zvezi s pravico do odbitka, katerih nespoštovanje v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, ne more privesti do izgube te pravice.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (234)/Comments (0)/

Dajanje brezplačnih vzorcev in DDV

Dajanje brezplačnih vzorcev in DDV


Vaše vprašanje:

Zanima nas vprašanje obračuna DDV-ja pri pridobitvi gratis vzorca iz druge države članice in gratis posredovanje tega blaga končnemu kupcu.
Zanima nas, ali DDV, katerega tuji dobavitelj ob gratis dobavi plača v svoji državi, lahko mi kot trgovec, kateri isto blago gratis fakturira končnemu kupcu , poračunamo kot vstopni DDV.

Primer:
 ITAL. dobavitelj fakturira gratis vzorec
 25 kg material x 1,00 eur =25,00 eur
  +20% DDV (IVA) = 5,00 eur
  skupaj =30,00 eur
 
 Naše podjetje isti material pošlje končnemu kupcu v preizkus in fakturira gratis vzorec
 25 kg material x 1,00 eur =25,00 eur
  +20% DDV =5,00 eur
  skupaj =30,00 eur
 
Naše podjetje mora od fakture plačati 5,00 eur DDV-ja , ker pa tega davka od kupca ne prejme plačanega (gratis dobava), me zanima, ali je upravičen do odbitka že plačanega davka, katerega je tuji dobavitelj plačal v svoji državi (sicer bo davek plačan dvakrat za isto blago)

torek, 31. avgust 2010/Author: Modro poslovanje/Number of views (2978)/Comments (0)/

Vstopni DDV pri pridobitvi blaga iz Italije in pravilnost DDV številke oz. računa

Vstopni DDV pri pridobitvi blaga iz Italije in pravilnost DDV številke oz. računa


Vaše vprašanje:

Kakšen je postopek glede DDV-ja pri italijanskih dobaviteljih, pri katerih VIES napiše, da številka ni veljavna davčna številka? - Do sedaj smo pri računih, za katere smo dobili na VIES-u, da ni davčni zavezanec obračunali izstopni DDV, vstopnega pa si nismo upoštevali in predstavlja naš strošek. Ali je kakšna možnost, da bi vseeno upoštevali vstopni DDV.
sreda, 22. junij 2011/Author: Modro poslovanje/Number of views (2796)/Comments (0)/
RSS