PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

CELEX:62014CO0313: Sklep Sodišča (drugi senat) z dne 3. decembra 2014. # Asprod sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Wojewódzki Sąd Administrac

On those grounds, the Court (Second Chamber) hereby rules:

Article 27, paragraph 1 f) of Directive 92/83 / EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages must be interpreted as meaning that it precludes national legislation, such as that at issue in the main subordinating the application of the exemption from the harmonized excise duty under that provision provided that the operator concerned has a decision of the tax administration setting maximum use of products exempt under that provision.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (155)/Comments (0)/

CELEX:62014CC0005: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Szpunar - 3. februarja 2015. # Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH proti Hauptzollamt Osnabrück. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Fin

 Predlog 93.      Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Finanzgericht Hamburg, odgovori: 1.      Nacionalno sodišče je upravičeno vložiti predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, čeprav poteka nacionalni postopek za oceno ustavnosti določb nacionalnega prava, ki so podlaga posamičnega akta, ki se izpodbija pred navedenim sodiščem. 2.      Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije ter Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS ne nasprotujeta davku, ki se pobira na jedrsko gorivo in bremeni uporabo tega goriva za proizvodnjo električne energije. 3.      Dejstvo, da se tak davek uporablja le za podjetja, ki industrijsko proizvajajo električno energijo z uporabo jedrskega goriva, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU. Zato n
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (181)/Comments (0)/

CELEX:62013CJ0349: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 12. februarja 2015. # Minister Finansów proti Oil Trading Poland sp. z o.o.. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Naczelny Sąd Administracyjn

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

Člen 3(3) Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov in člen 1(3) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se glede proizvodov, ki ne spadajo na področje uporabe teh direktiv, kakršna so mazalna olja, ki se uporabljajo za drug namen kot za pogonsko gorivo ali kot gorivo za ogrevanje, določi davek, ki je urejen z enakimi pravili, kot so tista iz ureditve usklajene trošarine, na katero se nanašata navedeni direktivi, če to, da se v zvezi z zadevnimi proizvodi pobira ta davek, pri trgovanju med državami članicami ne povzroči formalnosti, povezanih s prestopom meje.

sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (194)/Comments (0)/

CELEX:62014CO0275: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 5. februarja 2015. # Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard proti Minister Finansów. # Predlog za sprejet

1) Article 2, paragraph 3, second subparagraph of Directive 2003/96 / EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity must be interpreted as meaning as precluding national legislation, such as that at issue, imposing excise duty on additives in the 3811 code of the Combined Nomenclature in Annex I to Regulation (EEC) No 2658 / 87 of the Council of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and the Common Customs Tariff, as amended by Regulation (EC) No 1031/2008 of 19 September 2008, to another rate as applied to fuel with which they are added.

2) Article 2, paragraph 3, second subparagraph of Directive 2003/96 must be interpreted as meaning that it can be invoked by individuals against the competent national authority as part of a litigation before national courts in order to avoid the application of national legislation which is incompatible with that provision.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (180)/Comments (0)/

CELEX:62013CJ0553: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. marca 2015. # Tallinna Ettevõtlusamet proti Statoil Fuel & Retail Eesti AS. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tallinna ringkonnakohus -

Člen 1(2) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS je treba razlagati tako, da ni mogoče šteti, da se davek – kot je v postopku v glavni stvari, če se nanaša na prodajo na drobno tekočega goriva, za katerega se plača trošarina – pobira za določen namen v smislu te določbe, če se z njim namerava financirati organizacijo javnega prevoza na področju občine, ki ta davek predpiše, pri čemer mora ta občina izvesti in financirati to dejavnost ne glede na obstoj tega davka, tudi če so bili prihodki od tega davka uporabljeni izključno za izvedbo te dejavnosti. Zato je treba to določbo razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je v postopku v glavni stvari, s katero je uveden tovrstni davek na prodajo na drobno tekočega goriva, za katerega se plača trošarina.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (182)/Comments (0)/
RSS