PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

UPRS Sodba II U 388/2016-7

Ni mogoče sprejeti stališča upravnih organov, da se glede obnove postopka v davčnih postopkih ZUP ne uporablja, ker to vprašanje ureja ZDavP-2. To bi namreč pomenilo, da bi bil v davčnem postopku mogoč samo en obnovitveni razlog - možnost uporabe novih dejstev in dokazov, kar pa gotovo ni bil namen zakonodajalca ob sprejemu določbe 89. člena ZDavP-2.
četrtek, 02. november 2017/Author: Admin MPS/Number of views (372)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost

Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. Že izvedeni nadzori v zadnjih letih so bistveno pripomogli k večjemu številu oddanih REK obrazcev (v zadnjem letu 15 % manj nepredlagateljev, kot leto poprej). Ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem vsakega posameznika, ki se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še dodatne nadzorne aktivnosti.

 Celotno sporočilo za javnost   

ponedeljek, 04. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (381)/Comments (0)/

UPRS Sodba I U 653/2016-62

Na podlagi obsežnih dejanskih ugotovitev sodišče pritrjuje stališču davčnega organa, da je bil glavni namen, ki so ga zasledovali s prenosom opcijskih pravic na družbo v tujini, neplačilo davčnih obveznosti. S pogodbo so torej zasledovali pravne posledice, ki so v nasprotju s prisilnimi (davčnimi) predpisi. V zvezi s stališčem davčnega organa, da so opcijski upravičenci s prodajo opcij družbi, ki je v izključni lasti opcijskih upravičencev (z lastniškimi deleži, ki so sorazmerni deležu posameznega upravičenca v vseh prenesenih opcijah tako v času prodaje opcij, kot tudi v času, ko je opcije izvršila družba B.), opcije dejansko prodali sami sebi, tožeča stranka vztraja, da je sklicevanje na sodbo Vrhovnega sodišča G 4/2004 neutemeljeno. Pri tem se sklicuje na Pravno mnenje o navideznosti prenosa opcij, ki ga je predložila že v davčnem postopku in meni, da pogoji za spregled pravne subjektivitete družbe B. niso izpolnjeni. Stališče davčnega...
ponedeljek, 04. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (362)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

VSRS Sodba VIII Ips 76/2016

Obveznost delodajalca, da obračuna akontacijo dohodnine in prispevke temelji na prisilnih predpisih. Glede na prisilno naravo predpisov je sodišče druge stopnje ravnalo pravilno, ko je pobot terjatve tožene stranke izvedlo zgolj do višine neto zneska tožnikove terjatve iz naslova odpravnine, ne pa tudi v višini davkov in prispevkov, ki jih je treba obračunati in odvesti, ne glede na ugovor pobota.
torek, 22. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (327)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 1227/2016

Zahteva za vračilo plačanega prispevka tožnika ni utemeljena, saj zgolj dejstvo, da je bila odmerna odločba, ki je bila podlaga za tožnikovo plačilo tega prispevka odpravljena in zadeva vrnjena v ponovni postopek, še ne pomeni, da obveznost plačila prispevka ne obstaja in da je bilo celotno plačilo prispevka plačano neupravičeno.
torek, 06. junij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (366)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
torek, 21. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (298)/Comments (0)/
Tags: PRISPEVKI
ponedeljek, 20. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (333)/Comments (0)/

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. do 28. 2. 2017, znaša 809,06 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2015 znaša 1.555,89 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur). 

torek, 28. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (298)/Comments (0)/
Tags: PRISPEVKI

Multimedijski prikaz predizpolnjevanja obračuna prispevkov za socialno varnost

Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavljal predizpolnjene obračune in jih odlagal zavezancem elektronsko preko portala  eDavki. To bo davčni organ naredil najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Če boste oddali obračun prispevkov do 9. dne v mesecu, davčni organ za vas ne bo sestavil in odložil predizpolnjenega obračuna na  eDavke.

Več o tem, kdaj in kako lahko zavezanec dela z novo funkcionalnostjo, si lahko ogledate v posnetku  Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost.

 

 

petek, 10. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (325)/Comments (0)/

Novela ZDavP-2, ki se nanaša na obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost

Finančna uprava RS bo prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga  zavezancem (samozaposlenim osebam in družbenikom) odložila v sistem eDavki do 10. februarja 2017, in sicer obračun prispevkov za januar 2017.

Če podatki v POPSV ne bodo pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVL/Z najpozneje do 15. februarja 2017. Zavezanec mora sam v OPSVL/Z posredovati tudi morebitne spremembe osnov zaradi uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust, …) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

V primeru, da bo zavezanec oddal OPSVL/Z do 15. februarja 2017 po tem, ko je davčni organ zanj že sestavil POPSV, velja OPSVZ/L, ki ga je oddal zavezanec.

OPSVL/Z zavezanec lahko še vedno popravlja v skladu z določbami  53., 54. in 55. člena ZDavP-2.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. februarja 2017.

petek, 27. januar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (324)/Comments (0)/
RSS