PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

sreda, 19. julij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (336)/Comments (0)/
ponedeljek, 17. julij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (373)/Comments (0)/

1 Evidentiranje osnovnih sredstev, kjer je leto prevzema OS različno letu izstavitve računa

Evidentiranje osnovnih sredstev

Nabava OS v 2013, račun izstavljen v 2014
torek, 21. januar 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (3479)/Comments (0)/

Kakšni so pogoji za uveljavljanje olajšave za humanitarne dejavnosti z vidika DDPO-2 ?

Kakšni so pogoji za uveljavljanje olajšave za humanitarne dejavnosti z vidika DDPO-2 ?


Vaše vprašanje:


Imamo vprašanje glede olajšave za donacije –izplačila za humanitarne, invalidske,.. namene DDPO točka 15.13 (59. Člen ZDDPO-2).
Ali pri plačilih teh donacij in uveljavljanju olajšave res moramo gledati seznam upravičencev do donacij za leto 2009, da si lahko priznamo olajšavo?
Ali ni ta seznam objavljen samo za donacije dela dohodnine?

Zgoraj omenjeni  59.čl.ZDDPO seznama ne navaja.

Kaj svetujete glede tega komu lahko doniramo, da lahko uveljavljamo davčno olajšavo po ZDDPO?
sreda, 24. februar 2010/Author: Modro poslovanje/Number of views (2770)/Comments (0)/

Investiranje v POHIŠTVO in olajšava z vidika ZDDPO-2

Investiranje v POHIŠTVO in olajšava z vidika ZDDPO-2


Vaše vprašanje:
 
Davčna uprava je pri pregledu davka od dohodkov pravnih oseb za družbo AB d.o.o., ugotovila, da smo upoštevali davčno olajšavo za investiranje v opremo in sicer stenske elemente in paletne regale prevzete od C d.o.o.. Davčna olajšava znaša 2.000,00 €. Po mnenju davčne (sklicujoč se na razlago) do te olajšave nismo upravičeni. Davčni smo odgovorili, da smatramo da je to oprema nujna za opravljanje dejavnosti in da smo do obračuna olajšave upravičeni.
Davčni urad se je povezal z Ljubljano in prejel odgovor, da v skladu s Pojasnilom DURS , št. 4214-51/2009, z dne 13.7.2009 nismo upravičeni do te olajšave, saj je po splošno uveljavljenem pojmu pohištvo del opreme bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki funkcionalni rabi. Za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati, ne glede na to, v katerem prostoru se pohištvo nahaja oziroma za kakšen namen se uporablja.
Glede na zgoraj navedeno prosim za mnenje.

ponedeljek, 07. junij 2010/Author: Modro poslovanje/Number of views (2780)/Comments (0)/

Davčna obravnava donacije v naravi KARITASU

Davčna obravnava donacije v naravi KARITASU


Vprašanje:

Kakšna je davčna obravnava donacije v naravi trgovskega podjetja KARITASU ?

petek, 12. februar 2010/Author: Modro poslovanje/Number of views (2874)/Comments (0)/
RSS