PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje

Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje njihovih del.

 0920-6833/2017-7: Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje   

petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (244)/Comments (0)/
Tags: DDVFURS
petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (251)/Comments (0)/
petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (220)/Comments (0)/
petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (245)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Pooblaščenec za vročanje (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjeno vprašanje:

  • Vprašanje 2: Ali lahko imenujem več pooblaščencev za vročanje?

 Pooblaščenec za vročanje (2. izdaja)    

 Arhiv sprememb

petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (244)/Comments (0)/

Nadzor denarnih nakazil v davčne oaze

Finančna uprava RS je v letu 2016 in 2017 izvajala finančno preiskavo zoper slovensko družbo, v lasti ruskih državljanov, ki naj bi opravljala le storitve organizacije transporta splošnega tovora iz Evropske Unije v Rusijo za različne stranke. Preiskovana družba se v Sloveniji ni identificirana za namene davka na dodano vrednost, saj po pojasnilu pooblaščenke, blago ni potovalo po ozemlju Slovenije niti drugje v EU. 

Ker je obstajal sum, da družba služi le kot kanalsko podjetje za pranje in prenos denarja v davčne oaze, je bil pri družbi uveden davčni inšpekcijski nadzor in obračunan davek od dohodkov pravnih oseb. Ugotovilo se je namreč, da je družba na podlagi ponarejenih listin prikazovala navidezen nakup blaga iz davčnih oaz in njegovo dobavo v Rusijo. Iz Rusije v davčne oaze pa se je v obrati smeri nakazoval denar.

Zaradi neverodostojnih listin transporta blaga davčni organ družbi ni priznal davčno nepriznanih odhodkov iz naslova nakupa blaga, in sicer za davčno obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v znesku 621.096,87 EUR, ter za davčno obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v znesku 16.866.270,83 EUR. Od obeh osnov je bil obračunan DDPO po 17% stopnji v višini 105.586,47 EUR in 2.867.266,04 EUR.

O ugotovljenih nepravilnostih je bila seznanjena tudi Ruska federacija.

sreda, 18. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (171)/Comments (0)/
Tags: FURS
torek, 17. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (228)/Comments (0)/
ponedeljek, 02. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (228)/Comments (0)/
Tags: DDVFURS

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljenih v Uradnih listih RS, št. 86/16 in 50/17

Pravilnik, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50/17 z dne 15. 9. 2017 je začel veljati naslednji dan po objavi. Določbe, ki se nanašajo na pavšalno nadomestilo ter novi Priloga XII in Priloga XIII se začnejo uporabljati 1. januarja 2018. Navedene spremembe so naslednje: Nabavna oziroma lastna cena blaga za donirano hrano (38. člen) Dovoljenje za vodenje davčnega skladišča (88. – 93. člen) Dovoljenje za pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila (162. – 164. in 166. člen) Pravilnik, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016 je začel veljati 1. januarja 2017. Navedene spremembe so naslednje: Kraj obdavčitve telekomunikacijskih storitev in dejanska uporaba in uživanje (črtanje 29. člena) Spremembe tarifnih oznak (48., 49. in 50. člen)  Oprostitve iz 53. člena ZDDV-1  v zvezi z mednarodnim prevozom (84. člen) Trošarinska skladišča (86. člen) Običajne oblike ravnanja z blagom (96. člen) Zaračunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila DDV pri uvozu, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev (157. člen) Izjava za izbiro obdavčitve dobave/najema nepremičnine z DDV  Podrobneje glede sprememb Pravilnika   
ponedeljek, 02. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (232)/Comments (0)/
Tags: DDVFURS

Vlaganje zahtevkov s področja carin in trošarin prek portala eDavki

Obrazci so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS, področje Carina oziroma Davki in druge dajatve\Trošarine in jih zavezanci izpolnijo in shranijo kot lasten dokument ter vložijo prek portala  eDavki kot »Ostale vloge« NF-LD - Lastni dokument. To pomeni, da na elektronskem obrazcu »Lastni dokument« prenesejo shranjeno datoteko in kot »Kategorijo« izberejo »CARINE« za carinske vloge oziroma »TROŠARINE« za trošarinske vloge in nato iz ponujenega seznama izberejo posamezno vlogo.  Prek portala eDavki se lahko elektronsko vlagajo naslednje vloge s področja carin in trošarin: Carina: CAR-UKR: Zahteva za carinsko ukrepanje CAR-UKR_POD: Zahteva za podaljšanje veljavnosti odločbe o zahtevi za ukrepanje CAR-KPRED: Zahtevek za odobritev kraja predložitve blaga carini CAR-AEO: Zahtevek za izdajo dovoljenja za pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) CAR-ZTI: Zahtevek za izdajo odločbe v zvezi z zavezujočimi tarifnimi informacijami (ZTI) CAR-POV_ODP: Zahtevek za povračilo ali odpust Trošarine: TROV-TS: Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za trošarinsko skladišče TROV-TS_P: Vloga za izdajo ali spremembo posebnega dovoljenja imetnika trošarinskega skladišča TROV-OU: Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za oproščenega uporabnika TROV-PU: Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za pooblaščenega uvoznika TROV-PP: Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika TRO-ZPP: Vloga za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika petek, 15. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (225)/Comments (0)/
RSS