PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (299)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Pooblaščenec za vročanje (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjeno vprašanje:

 • Vprašanje 2: Ali lahko imenujem več pooblaščencev za vročanje?

 Pooblaščenec za vročanje (2. izdaja)    

 Arhiv sprememb

petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (333)/Comments (0)/

eVročanje: če še niste, potem si preko eDavkov uredite obveščanje na svoj elektronski naslov

Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je  na spletni strani FURS. Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo se dokumenti obvezno vročajo elektronsko, fizičnim osebam pa le, če so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Gre za zelo pomembne akte, zato vse davčne zavezance pozivamo, da (če še niso) uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.

 Celotno sporočilo za javnost   

torek, 29. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (293)/Comments (0)/
petek, 16. junij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (280)/Comments (0)/
petek, 24. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (330)/Comments (0)/
petek, 24. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (249)/Comments (0)/

Učni video: Kako določiti pooblaščenca v sistemu eDavki – vročanje

Spoštovani,

v zadnjem času smo v Finančni upravi RS prejeli veliko vprašanj v zvezi z eVročanjem. Večina vprašanj se je nanašala zlasti na določanje pooblaščenca. Za lažje razumevanje te tematike smo posneli kratek učni video, ki na praktičnem primeru prikazuje postopek določanja pooblaščenca v sistemu eDavki za potrebe vročanja.

Video je objavljen na  spletni strani.

Druge učne video vsebine, ki bodo odgovarjale na ostala pogosta vprašanja davčnih zavezancev glede eVročanja, pa še pripravljamo in bodo v kratkem objavljene  na spletni strani FURS

torek, 15. november 2016/Author: Admin MPS/Number of views (317)/Comments (0)/

Sklepi o davčni izvršbi: eVročanje podjetnikom za izterjavo dolga njihovih zaposlenih

Spoštovani, v zvezi z eVročanjem smo prejeli nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izterjavo davčnega dolga posameznikov, ki so zaposleni pri podjetnikih. V zvezi s tem pojasnjujemo sledeče: Če ima fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zaposlenega uslužbenca, zoper katerega davčni organ vodi postopek davčne izvršbe na denarne prejemke, bo davčni organ sklep o izvršbi (ki se nanaša na njegovega uslužbenca) poslal delodajalcu zgolj elektronsko prek sistema eDavki. Vročitev šteje za opravljeno z dnem, ko bo v portalu eDavki prevzel dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga delodajalec ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).  Ta sklep bo delodajalec obravnaval popolnoma enako, kakor takrat, ko ga je prejel v papirni obliki. V zvezi s tem ni nobenih novosti. To pomeni, da mora delodajalec na dan vročitve sklepa opraviti rubež dolžnikovih denarnih prejemkov. Od dneva vročitve pa teče tudi rok za vložitev ugovora  delodajalca zoper sklep o izvršbi. Opozoriti velja tudi na odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo, saj se v primeru, če delodajalec ne ravna po sklepu o izvršbi, dolg davčnega dolžnika do višine rubljivih denarnih prejemkov lahko izterja od delodajalca.  Če bo ta isti delodajalec sam davčni dolžnik, bo v sklepu o izvršbi naveden kot fizična oseba (ne glede na vrsto obveznosti, ki se izterjujejo). Zato mu bo sklep o izvršbi kot dolžniku vročen v skladu s pravili o vročanju, ki veljajo za fizične osebe. To pomeni, da bo sklep prejel v papirni obliki po pošti. Elektronsko, preko eDavkov pa le, če se prostovoljno vključi v sistem eVročanje kot fizična oseba (preko portala eDavki, z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov – obrazec eVročanje-POS).  Več si lahko preberete na strani:...
petek, 28. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (342)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Subjekti vročanja (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjena vprašanja:

 • Vprašanje 1: Komu se elektronsko vročajo dokumenti prek portala eDavki?
 • Vprašanje 2: Ali lahko izstopim iz sistema eVročanja?
 • Vprašanje 4: Kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, bom prejemal dokumente v eDavke po samem zakonu. Se bom pa tudi kot fizična oseba prijavil v eVročanje. Ali bom prejel vse dokumente na isti način?

Dodana vprašanja:

 • Vprašanje 8: V kateri profil (FO ali FOD ali PO) v portalu eDavki se elektronsko vročajo posamezni dokumenti - splošno? 
 • Vprašanje 9: V kateri profil v portalu eDavki bom prejel opomin in obvestilo o izvršenem pobotu? 
 • Vprašanje 10: V kateri profil v portalu eDavki bom prejel sklep o izvršbi?

 Subjekti vročanja (1. izdaja)   

petek, 28. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (363)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Splošno (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjena vprašanja:

 • Vprašanje 1: Kaj je eVročanje?
 • Vprašanje 2: Osnovi pojmi v procesu eVročanja.
 • Vprašanje 5: Katere dokumente elektronsko vročamo?
 • Vprašanje 6: Kdo je prejemnik izhodnega dokumenta?
 • Vprašanje 8: Sem samostojni podjetnik posameznik. Kaj se bo zgodilo, če ne uporabljam eDavkov, Finančna uprava RS pa mi bo elektronsko vročila dokument?

 Splošno (1. izdaja)   

sreda, 26. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (296)/Comments (0)/
RSS