PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

CELEX:62013CJ0152: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. septembra 2014. # Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG proti Hauptzollamt Münster. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Finanzgericht

Pojem „standardni rezervoarji“ iz člena 24(2), prva alinea, Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije je treba razlagati tako, da ne izključuje rezervoarjev, ki so trajno pritrjeni na gospodarska vozila in namenjeni za njihovo neposredno oskrbo z gorivom, kadar je te rezervoarje vgradila druga oseba, in ne proizvajalec, če ti rezervoarji omogočajo neposredno uporabo goriva tako za pogon navedenih vozil kot – kjer je to primerno – za delovanje hladilnih in drugih sistemov med prevozom.
sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (210)/Comments (0)/

CELEX:62012CJ0426: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. oktobra 2014. # X proti Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst. # Predlog za sprejet

1.      Člen 2(4)(b) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004, je treba razlagati tako, da pri uporabi, prvič, premoga kot goriva v postopku proizvodnje sladkorja in, drugič, ogljikovega dioksida, nastalega z izgorevanjem tega energenta, za proizvodnjo kemičnih gnojil ne gre za „dvojno uporabo“ navedenega energenta v smislu te direktive.

Nasprotno, za tako „dvojno uporabo“ gre pri uporabi, prvič, premoga kot goriva v postopku proizvodnje sladkorja in, drugič, ogljikovega dioksida, ki nastane z izgorevanjem tega energenta, za namene tega postopka, če ni sporno, da postopka proizvodnje sladkorja ni mogoče izpeljati brez uporabe ogljikovega dioksida, ki nastane z izgorevanjem premoga.

2.      Država članica ima pravico v svoje notranje pravo sprejeti ožje področje uporabe pojma „dvojna uporaba“ od tistega, ki je navedeno v drugi alinei člena 2(4)(b) Direktive 2003/96, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/74, da bi obdavčila energente, ki ne spadajo na področje uporabe te direktive.

sobota, 16. januar 2016/Author: filip/Number of views (166)/Comments (0)/

Finančna preiskava na področju trga z energenti - mazalnimi olji in topili

Finančna uprava RS je v finančni preiskavi obravnavala  slovensko družbo, ki   je uvažala mazalna olja in topila in jih prodajala kupcem na področju EU.  Družba je poslovala v razvejani strukturi (deloma tudi lastniško) povezanih družb, preko katerih so potekale nabave in prodaje z namenom, da se izgubi sled za končnim prevzemnikom blaga. Tako dejanski pridobitelj blaga ne bi obračunal DDV in okoljske dajatve, blago pa bi se prodalo po nižji, konkurenčnejši ceni na črnem trgu Evropske unije. Ugotovljene davčne obveznosti kot posledica finančne preiskave so v višini 1.338.688 EUR. Družbi je bila odvzeta identifikacija za namene DDV ter podani predlogi kazenskih ovadb. Ugotovitve Finančne uprave so pokazale, da je slovenska družba, ki je v 100 % lastništvu poljske družbe  v davčnem obdobju 5 mesecev (od oktobra 2014 do februarja 2015) na podlagi neverodostojnih listin  prikazovala dobavo  mazalnih olj in topil v druge države članice Evropske unije. Družba je poslovala v razvejani strukturi (deloma tudi lastniško) povezanih družb, preko katerih so potekale nabave in prodaje z namenom, da se izgubi sled za končnim prevzemnikom blaga. Pri dobavi blaga je zavezanec za davek uveljavljal oprostitev pri obračunavanju DDV v skladu s 1. odstavkom 46. člena ZDDV-1, vendar pa davčnemu organu ni dokazal, da je blago zapustilo ozemlje Republike Slovenije. Zaradi zlorabe identifikacije za namene DDV, ki je drugim davčnim zavezancem v Evropski uniji neupravičeno omogočal odbitek DDV, je Finančna uprava, v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1, izdala odločbo o prenehanju identifikacije za namene DDV. Podani so bili tudi predlogi kazenskih ovadb za družbo, odgovorno osebo in lastnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena KZ-1. Obračunan je bil DDV v znesku 928.558,72 EUR, ter dodatno ugotovljene davčne obveznosti iz naslova...
sobota, 19. december 2015/Author: Modro poslovanje/Number of views (294)/Comments (0)/
RSS