PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Nove funkcionalnosti za področje davčnih blagajn

Na eDavkih so za področje davčnih blagajn na osebnem portalu na voljo nove funkcionalnosti.

Udeleženci nagradne igre Preveri račun lahko sedaj preverijo, s katerimi paketi sodelujejo v nagradni igri, pregledajo še neuvrščene račune in vse prijavljene račune. Prikazani so osnovni podatki o računu, med drugim tudi naziv in davčna številka izdajatelja, česar v aplikaciji Preveri račun ni na voljo. Omogočen je izvoz podatkov v formatu csv.

Za izdajatelje računov je na voljo:

  • vpogled v posamezen račun – račun lahko poiščete na tri načine
  • vpogled v podatke o poslovnih prostorih
  • naročilo paketa o davčno potrjenih računih za določen dan, ki je izdajatelju na voljo naslednji dan.

Več informacij o novih funkcionalnostih je na voljo med Pogostimi vprašanji pod rubriko Davčno potrjevanje računov.

ponedeljek, 10. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (364)/Comments (0)/

Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika

Dopolnjeni so odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika: Vprašanje št. 1: Kaj se všteva v limit 5.000 eurov? Vprašanje št. 12: Ali gre tudi v primeru lovskih društev, društev upokojencev, planinskih in gasilskih društev za nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji, navedenimi v 11. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1? Vprašanje št. 13: Ali mora društvo (mali davčni zavezanec), ki v tekočem letu preseže 5.000 eurov, za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1? Vprašanje št. 15: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja za vse bazarje, ki jih organizirajo nepridobitne organizacije?  Vprašanje št. 16: Ali se lahko za dobave, za katere so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov, izdajajo »navadni« računi na »paragonskem bloku«? Vprašanje št. 17: Ali velja izjema od obveznosti izdajanja računov tudi za dobave hrane in pijače, ki jo gasilsko društvo (člani gasilskega društva) opravijo končnim potrošnikom na dogodku za zbiranje denarnih sredstev, ki ga organizirajo priložnostno ter izključno za svojo lastno korist (gasilska veselica)? Vprašanje št. 18: Kako mora davčni zavezanec evidentirati dobave, za katere je določena izjema od obveznosti izdajanja računov po šestem odstavku 143. člena pravilnika?   Odgovori na vprašanja  ˙
ponedeljek, 01. avgust 2016/Author: Admin MPS/Number of views (301)/Comments (0)/

Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika

Z vidika administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev, se z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena Pravilnika o izvajanju Zakona od davku na dodano vrednost - pravilnik  določa izjema od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1. Spodaj so glede tega objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori.

 Odgovori na vprašanja  ˙

sobota, 11. junij 2016/Author: Admin MPS/Number of views (295)/Comments (0)/

Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika

Z vidika administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev, se z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena Pravilnika o izvajanju Zakona od davku na dodano vrednost - pravilnik  določa izjema od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1. Spodaj so glede tega objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori.

 Odgovori na vprašanja  ˙

sobota, 11. junij 2016/Author: Admin MPS/Number of views (301)/Comments (0)/

Prepoved opravljanja dejavnosti, zaradi uporabe davčne blagajne, ki omogoča izdajanje davčno nepotrjenih računov

Finančna uprava Republike Slovenije je 15. 3. 2016 na območju Finančnega urada Novo mesto na podlagi določb 21. in 37. člena Zakona o finančni upravi prepovedala opravljanje dejavnosti samostojnemu podjetniku, ki se ukvarja s prodajo sadja in zelenjave. Ukrep prepovedi je bil izrečen zaradi uporabe davčne blagajne, ki omogoča izdajanje davčno nepotrjenih računov. Finančna uprava Republike Slovenije je zasegla elektronsko napravo za izdajanje računov. Davčni zavezanec je že naslednji dan zagotovil davčno potrditev vseh izdanih računov.

 Celotno sporočilo za javnost   

četrtek, 17. marec 2016/Author: Admin MPS/Number of views (258)/Comments (0)/

Davčne blagajne: večina preverjenih računov je pravilnih

Potrošniki z aplikacijo Preveri račun preverijo vsak 30 izdan račun. V kar 97 % primerov preverjanj velja, da se računi ujemajo s podatki v sistemu davčnih blagajn. V poostrenem nadzoru v mesecu februarju je FURS opravil 3.547 nadzorov, odkril 300 nepravilnosti, od tega je bilo 189 opozoril (kršitev manjšega pomena).

 Celotno sporočilo za javnost   

sreda, 02. marec 2016/Author: Admin MPS/Number of views (273)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjena vprašanja:

  • Vprašanje 113: Ali bodo davčne blagajne obvezne tudi za rimo-katoliško cerkev, na primer za nabirke, plačila za maše?
  • Vprašanje 220: Ali so načini plačil, ki jih zavezanci uporabljajo pri spletnih prodajah, kot so plačila preko kot so Stripe, Klarna in Sofort banking, SmartPayCard , PayMill, Braintree, Paysafecard  ter podobnih plačilnih sistemov oziroma vmesnikov, gotovinski ali negotovinski? Kdaj se izvajalec spletnih plačil šteje kot ponudnik plačilnih storitev?

Dodana vprašanja:

  • Vprašanje 305: Ali so davčne blagajne obvezne tudi za dajanje nepremičnin v najem, za katere morajo fizične osebe v mesecu januarju 2016 po ZDoh-2 vložiti napoved oziroma ali se obravnavajo enako kot sobodajalci?
  • Vprašanje 306: Sobodajalci in davčne blagajne.
  • Vprašanje 307: Ali se plačilo s plačilno ali kreditno kartico pri spletnih prodajah preko PayMill in Braintree za namene davčnega potrjevanja računov šteje kot plačilo z gotovino?

 Davčno potrjevanje računov (1. izdaja)   

torek, 09. februar 2016/Author: Admin MPS/Number of views (327)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)

Dodano vprašanje:

Vprašanje 304: Po 2. januarju 2016 smo izdajali gotovinske račune iz elektronske naprave, ki ni omogočala davčnega potrjevanja računov. Ali in kako moramo takšne račune naknadno potrditi? 

sreda, 03. februar 2016/Author: Admin MPS/Number of views (240)/Comments (0)/

Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

S 1.  februarjem bodo nadzorniki Finančne uprave RS začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

 Celotno sporočilo za javnost   

torek, 26. januar 2016/Author: Admin MPS/Number of views (262)/Comments (0)/

Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjena vprašanja: Vprašanje 280: Kakšno obveznost ima društvo, kot izdajatelj računa in zavezanec za davčne blagajne glede članov društev, ki z uporabo elektronske blagajne izdajajo račun? Na kakšni pravni podlagi lahko član društva v društvu izdaja račune?  Vprašanje 295: V katero »zneskovno« polje se v obrazec za poročanje podatkov o izdanih računih iz VKR v aplikaciji MINI blagajna (meni »Poročanje VKR računov«) vpiše znesek turistične takse, ki je zaračunana na računu? Vprašanje 301: Zaradi napake v programski opremi za izdajanje računov smo v potrjevanje posredovali napačne podatke o izdanih računih. Računi, ki smo jih izdali kupcem, so pravilni. Ali moramo in kako naj popravimo napačno posredovane podatke? Dodana vprašanja: Vprašanje 302: Kakšen je postopek, če se zavezanec v aplikaciji MINI blagajna zmoti pri poročanju računa izdanega iz vezane knjige računov (VKR) in potrdi napačne podatke o izdanem računu (zavezanec se zmoti pri prepisovanju podatkov iz računa v aplikacijo MINI blagajna)?  Vprašanje 303: Ali je na dvojezičnih območjih potrebno obvestilo, da je prodajalec dolžan izdati račun, kupec pa ga je dolžan vzeti, objaviti tudi v jezikih narodnih skupnosti (italijanskem in madžarskem)?   Davčno potrjevanje računov (1. izdaja)   
ponedeljek, 25. januar 2016/Author: Admin MPS/Number of views (290)/Comments (0)/
RSS