PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

NET METERING in znižana davčna stopnja DDV ("fotovoltaika")

Kdaj oz. v katerih primerih lahko investitor prejme račun za NET METERING - sončno elektrarno po znižani stopnji?

Vaše vprašanje:

V zvezi z NET-METERINGOM, prosimo naslednje informacije:

1. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 9,5% DDV?
2. Kdaj in v kakšnem primeru se uporablja 22% DDV?
3. Kako je, kadar je naročnik podjetje? Se lahko uporablja potem 76a člen zakona o DDV-ju in se pri izvedbi na ključ plača vrednost brez DDV-ja?
4. Se pri izračunu gospodarnosti kadar gre za fizične osebe uporabljajo cene z ali brez DDV-ja? Če se uporabljajo cene z DDV-jem ali je dovolj, da imamo v opombah nasipamo samo "vse zgoraj nevedne cene in izračuni vsebujejo DDV"? Glede na to, da je lahko stopnja davka pri posameznih postavkah različna (cena postavitev net-metringa vsebuje 9,5% DDV-ja, cena skupne nabavna cene el energije pa 22% ddv).četrtek, 06. oktober 2016/Author: Modro poslovanje/Number of views (1947)/Comments (0)/

ZGD-1 495. člen - posojila med povezanimi osebami - uredite do 8.8.2016

Družbe morajo uskladiti posojila med povezanimi osebami z določbami 495. člena ZGD-1 (novela ZGD-1I)

Vprašanje:  Ali lahko izplačam posojila povezani družbi oz. povezani osebi po 8.8.2016 oz. kaj moram storiti, če med povezanimi osebami odobravamo posojila?


 

četrtek, 30. junij 2016/Author: Modro poslovanje/Number of views (3686)/Comments (0)/
Tags:

Kaj je prikrito izplačilo dobička?

Kaj je prikrito izplačilo dobička, vprašanje iz leta 2009.

Prikrito izplačilo dobička je tisto izplačilo dobička, ki ne temelji na odločitvi organa upravljanja o delitvi dobička, temveč se izplačilo dobička izvede “prikrito”, na podlagi posla med družbenikom in družbo.

petek, 27. februar 2009/Author: Modro poslovanje/Number of views (1496)/Comments (0)/
Mnenje o ustreznosti ravnanj pristojnih organov v zvezi z 5. odst 68. a členom ZdavP-2

Mnenje o ustreznosti ravnanj pristojnih organov v zvezi z 5. odst 68. a členom ZdavP-2

Prirast premoženja, cenitev, preiskava, nadzor

Mnenje v zvezi s konkretno zadevo (uporabljene enake okoliščine oz. dejansko stanje) v povezavi z uporabo 5. odstavka 68. člena oz. 68. in 69. členom ZdavP-2       Izvajalec: mag. Franc Derganc, 
ponedeljek, 04. januar 2016/Author: Modro poslovanje/Number of views (1801)/Comments (0)/
Najem delovne sile za delo v Nemčiji in DDV (nasvet viden vsem registriranim uporabnikom)

Najem delovne sile za delo v Nemčiji in DDV (nasvet viden vsem registriranim uporabnikom)

Uporaba DDV in delovno-pravna zakonodaja (članek viden vsem registriranim uporabnikom)

Vaše vprašanje:

Naše podjetje ki je zavezanec za DDV izda drugemu slovenskemu podjetju zavezancu za DDV račun za najem delovne sile, ki je delala v Nemčiji. Zanima nas po katerem členu je ta storitev oproščena DDV? (je to mogoče 27. člen ZDDV-1).


 

nedelja, 02. november 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (3471)/Comments (0)/

DDV pri storitvah, ki jih izvajajo tesarji-PRAVI (splošna ali znižana DDV stopnja in uporaba 76.a. člena ZDDV-1)

Tesarske storitve, gradbene storitve in druge dejavnosti, ki jih izvajajo tesarji

Kako moramo izstaviti račun, če (storitev A)  opravimo izmero na gradbišču, izrežemo les (razrez oz. vezava lesa v proizvodnji) in  les kupi krovec na našem dvorišču, ki material tudi vgradi na gradbišču. Kako pa izstavimo račun, če sami vgradimo streho oz. sami postavimo leeno hišo?

Opravljamo storitev razreza, vezave, postavitve streh in izgradnja hiše.


torek, 01. april 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (3460)/Comments (0)/

Izplačevanje prokuristu upokojencu v letu 2014

Prispevki, dohodnina, povračila stroškov in izplačila upokojencem prokuristom po 1.1.2014

Vaše vprašanje:

Imate upokojenca lastnika in prokurista firme. S spremembo zakonodaje v letu 2014 so se spremenili pogoji za izplačilo prokuristu. Zanima vas na kakšen način lahko izplačate upokojencu prokuristu za njegovo delo, da bo zakonito in ne bo izgubil pokojnine.  Poleg tega mu bi radi izplačevali tudi potne stroške,  stroške prehrane in stroške službenih poti.


sreda, 12. marec 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (4127)/Comments (0)/

Povračila potnih stroškov in poročanje DURS-u (Rek-1 po 1.1.2014)

Katere povračila stroškov se poroča DURS-u?

Vaše vprašanje:

Zanima nas, kaj se poroča  v REK obrazec v primeru, ko gre zaposleni na službeno pot z lastnim vozilom, z njim pa potuje tudi poslovni partner.

Naš uslužbenec s poslovno kartico (ali pa z gotovino) plača: cestnine za svoje vozilo  (to se poroča), prenočišče zase in poslovnega partnerja, večerjo (reprezentanca ) za oba.

 


 

ponedeljek, 24. februar 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (4476)/Comments (0)/

1 Evidentiranje osnovnih sredstev, kjer je leto prevzema OS različno letu izstavitve računa

Evidentiranje osnovnih sredstev

Nabava OS v 2013, račun izstavljen v 2014
torek, 21. januar 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (3373)/Comments (0)/
Prodaja blaga kupcu v Nemčijo, blago odpelje kupec v Italijo (triagular transactions)

Prodaja blaga kupcu v Nemčijo, blago odpelje kupec v Italijo (triagular transactions)

DDV-Tristranski posli

Vaše vprašanje:

Prodajalec is Slovenije (SLO) izroči vozila kupcu iz Nemčije po pariteti ex works (NE1).  NE1 pa preko prevoznika vozilo odpelje v ITALIJO kupcu IT. Ali lahko SLO uveljavlja oprostitev po 46. členu ali pa gre za tristranski posel. Kako rešiti problem ?


 

nedelja, 19. januar 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (3163)/Comments (0)/
RSS