PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


REŠITVE
nedelja, 02. november 2014 | 0

Vše vprašanje: Naše podjetje ki je zavezanec za DDV izda drugemu slovenskemu podjetju zavezancu za DDV račun za najem delovne sile, ki je delala v Nemčiji. Zanima nas po katerem členu je ta storitev oproščena DDV? (je to mogoče 27. člen ZDDV-1). Naš odgovor: Iz vprašanja je razvidno, da bo slovenski zavezanec za DDV (SLO1) opravil storitev...


nedelja, 19. januar 2014 | 0

Vaše vprašanje: Prodajalec is Slovenije (SLO) izroči vozila kupcu iz Nemčije po pariteti ex works (NE1).  NE1 pa preko prevoznika vozilo odpelje v ITALIJO kupcu IT. Ali lahko SLO uveljavlja oprostitev po 46. členu ali pa gre za tristranski posel. Kako rešiti problem ?  Izvleček odgovora: Iz vprašanja izhaja, da bo NE opravil prevzem blaga v R...


torek, 28. maj 2013 | 0

IZVLEČEK: Dne 2.4.2013 je hrvaško pristopno pogodbo soglasno ratificiral tudi Državni zbor RS, s čimer je pridružitev Hrvaške Uniji v mesecu juliju tega leta še bolj realna. Vstop Hrvaške v Unijo bo po mnenju mnogih blagodejno vplivalo na slovensko gospodarstvo, za davčne zavezance, ki poslujejo s hrvaškimi poslovnimi partnerji, pa bo slednje...


torek, 02. april 2013 | 0

Naš odgovor - povzetek: Vprašanje je povezano z t.i. pragom in krajem obdavčitve po določilih Zakona o davku na dodano vrednost. Iz vprašanja izhaja, da bo oseba A opravljala gradbeno storitev na območju ZR Nemčije. Prav tako je mogoče ugotoviti, da bo račun za gradbene storitve presegal znesek 50.000 EUR. Skladno z določilom 27. člena Zakona o davku na dodano...


sreda, 06. februar 2013 | 0

Naš odgovor - izvleček: V nadaljevanju bomo podali odgovor ob predpostavki, da je vprašanje povezano z naročili storitev preko spletne strani www.freelancer.com. Iz spleta je razvidno, da upravlja s stranjo podjetje Freelancer International Pty. Limited , ki ima sedež v Avstraliji. Prav tako je iz pravil spletne strani razvidno, da programerji, ki opravijo storitev za...


sreda, 28. september 2011 | 0

IZVLEČEK: Naš odgovor: Iz vprašanja izhaja, da stranko zanima pravna ureditev na področju prodaje blaga preko spletnega portala in sicer s strani zavezanca za DDV v R Sloveniji. V odgovoru bomo prikazali ureditev prodaje v države EU, izvoz ter tudi uvoz blaga, ki je pomemben z vidika preučitve konkurence, ki prodaja blago iz tretjih držav. I.    Prodaja...


ponedeljek, 16. maj 2011 | 0

Naš odgovor - izvleček: Iz vprašanja izhaja, da je družba A dobila naročilo od osebe C za prevoz blaga iz Zagreba do Ljubljane. Oseba A je za opravljeno storitev najela podizvajalca –družbo B s sedežem v R Sloveniji. Družba A želi pridobiti informacijo kako bi morali obračunati DDV v zvezi z opravljeno storitvijo za družbo C. Glede na to, da je izvajalec prevoza po...


RSS
DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS