PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

REŠITVE
petek, 27. februar 2009 | 0 | Št. ogledov 981 Kategorije: Svetovanje - DAVKI, Dohodnina - MPD TAGS: DDPO-Prikrito izplačilo dobička

Kaj je prikrito izplačilo dobička?

Prikrito izplačilo dobička je tisto izplačilo dobička, ki ne temelji na odločitvi organa upravljanja o delitvi dobička, temveč se izplačilo dobička izvede “prikrito”, na podlagi posla med družbenikom in družbo..

 

Odgovor Taxin, d.o.o., 27.02.2009 - izvleček:

Pravni viri: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l.RS, št.117 z vsemi spremembami do Ur.l.RS št. 05/09; v nadaljevanju ZDDPO-2 ): 74. člen.

Prikrito izplačilo dobička je izplačilo, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca dohodka, ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.

Za prikrito izplačilo dobička se šteje:

• vsako nadomestilo, ki ga zagotovi ......................

 Sklep:

 Prikrito izplačilo dobička v slovenskem prostoru opredeljuje davčno pravo, konkretneje Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) z vidika prejemnika – fizične osebe, ter Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2), ki ureja izplačilo tako z vidika izplačevalca kot tudi prejemnika, kadar je slednji pravna oseba. Glede same opredelitve pojma prikritega izplačila dobička nas ZDoh-2 napoti .................................

Prispevek je del spletne naročnine, do katere lahko dostopajo samo naši člani.

Več o tem lahko preberete tukaj

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS