PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

REŠITVE
ponedeljek, 06. januar 2014 | 0 | Št. ogledov 1561 Kategorije: DDPO TAGS:


Vaše vprašanje:

Prejeli smo račun dobavitelja - podjetja, ki za nas razvija programsko opremo, v katerem je zaračunana IZGUBA dobavitelja v višini 100 enot, ki naj bi nastala zaradi prekinitve poslovnega sodelovanja.

V osnovni pogodbi, kjer je urejeno sodelovanje med družbo A (zavezancem iz Slovenije) in družbo B (zavezancem iz druge države EU) je določeno, da družba B ne sme še najmanj dve leti po prekinitvi poslovnega sodelovanja tržiti produkta, ki ga je razvijala za družbo A. Družba B tako v računu zaračunava oportinutetno izgubo zaradi pogodbene prepovedi delovanja v dejavnosti, kar je določeno v osnovni pogodbi med strankama.

Ali navedeni račun, ki ga družba A ne prizna, saj meni, da je neupravičen, lahko predstavlja temelj za evidentiranje poslovnega dogodka, saj ni jasno kako bo sodišče odločilo o sporu, ki bo nastal, saj družba B uveljavlja odškodnino iz naslova prepovedi opravljanja dejavnosti za dobo dveh let.

 

Naš odgovor:

Skladno z določili 3. odstavka 12. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb velja, ...............

Skladno z določili SRS 17.1. so odhodki zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov (na primer zaradi zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Na podlagi povedanega menimo, ............

 

Prispevek je del spletne naročnine, do katere lahko dostopajo samo naši člani.

Več o tem lahko preberete tukaj

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS