PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

REŠITVE
torek, 01. april 2014 | 0 | Št. ogledov 2742 Kategorije: Svetovanje - DAVKI, DDV - MPD TAGS: DDV DDV-76.a ZDDV-1 DDV- Stopnja

Vaše vprašanje:

Opravljamo storitev razreza lesa za lastno dejavnost (družba X) in tudi za druge, pogodbene krovce.

Kako moramo izstaviti račun, če (storitev A):

1.     opravimo izmero na gradbišču,

2.     izrežemo les (razrez oz. vezava lesa v proizvodnji) in

3.     les kupi krovec na našem dvorišču, ki material tudi vgradi na gradbišču.

 Kako moramo izstaviti račun, če (storitev B):

1.     kupec sam prinese izmere,

2.     les razrežemo ter

3.     kupec prevzame les na našem dvorišču.

 Kako moramo izstaviti račun, če (storitev C):

1.     prodamo vnaprej pripravljen les (ladijski poden, dimenzijski les itd.), ki ga samo kupimo in preprodamo ali pa tudi sami pripravimo (razrežemo oz. obdelamo),

2.     kupec kupi in prevzame les na našem dvorišču.

 Kako moramo izstaviti račun, če (storitev D):

1.     opravimo izmero na gradbišču,

2.     razrežemo les po merah in

3.     les vgradimo sami na lokaciji gradbišča.

 Kako moramo izstaviti račun, če (storitev E):

1.     opravimo izmero na gradbišču,

2.     razrežemo les po merah in

3.     postavimo gradbeni objaket (hiša, gospodarski objekt itd.).


 

Naš odgovor - izvleček:

 

Na podlagi drugega odstavka 41. Člena ZDDV-1, se obračunava DDV po znižani stopnji od prometa blaga in storitev, ki so opredeljene v Prilogi I. ZDDV-1. V navedeni prilogi je določeno, da se znižana stopnja uporabi, če se opravi naslednje promete:

·       (11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;

·       (11 a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave;

V 54. Členu PZDDV-1 (šesti odstavek) je določeno, da so storitve gradnje, obnove in popravil iz prvega odstavka tega člena so storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.

Iz sistematike zakona je razvidno, da zakonodajalec ločuje med objekti, za trajno bivanje ingradnjo objektov, ki so namenjeni trajnemu bivanju. Poenostavljeno povedano to pomeni, da so montažni objekti obda...............

................

 

V SKD so opredeljene, med drugim, tudi naslednje dejavnosti:

1.     C 16.100 Žaganje, skobljanje in inpregniranje lesa

Sem spada:

- žaganje lesa, skobljanje lesa

- lupljenje in ra............................

 

 


Prispevek je del spletne naročnine, do katere lahko dostopajo samo naši člani.

Več o tem lahko preberete tukaj

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS