PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

REŠITVE
četrtek, 29. september 2011 | 0 | Št. ogledov 2261 Kategorije: Modro poslovanje - NASVET, Svetovanje - DAVKI, Davčni postopek TAGS: ZdavP-2 IZSTAVITEV RAČUNA
IZVLEČEK: Naš odgovor:

Zaradi splošne informacije in vprašanj na temo plačil v tujino v nadaljevanju podajamo odgovor na dve možnosti, ki se pojavljata v praksi.
V prvem primeru oseba A izvede storitev in zahteva plačilo od osebe B na TR, odprt v tujini.
V drugem primeru pa izvede storitev oseba A, ki naknadno zahteva izpolnitev obveznosti preko tretje osebe  C (C ima sedež v tretji državi D, račun pa v tretji državi E).


Primer 1: Zahteva za plačilo na TR rezidenta R Slovenije, odprt v EU

Z davčnopravnega vidika obstaja obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune. Navedena obveznost je določena v prvem odstavku 36. člena Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006 do 1/10 z dne 8. 1. 2010, v nadaljevanju ZDavP-2), in sicer obstaja obveznost za pravne in druge osebe, samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravne in druge državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, ki morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

.........................
 

Primer 2: Zahteva za plačilo s strani osebe A na TR nerezidenta R Slovenije osebe C (sedež v tretji državi D, račun odprt v državi E)

V kolikor oseba A (rezident R Slovenije) izvede storitev osebi B (rezident R Slovenije) gre za obligacijo, ki jo morata izpolniti tako oseba A, kot tudi oseba B. V konkretnem primeru je izvedla storitev oseba A, oseba B pa mora izpolniti svojo zavezo v obliki plačlila. Oseba C, ki izda račun (kot je razvidno iz vprašanja) ni izvedla nobene storitve....................


Prispevek je del spletne naročnine, do katere lahko dostopajo samo naši člani.

Več o tem lahko preberete tukaj

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS